Lös upp din skrivkramp med frågor

Drabbas du ibland av skrivkramp? Prova då att vända på din tes eller poäng och formulera den som en fråga. Har du tur blir svaret både långt och övertygande. Och förmodligen ökar aktiviteten i dina grå hjärnceller tillräckligt för att fortsättningen ska komma av sig själv.

Kan man fråga sig själv?

Det kan räcka med att du ställer frågan till dig själv. Om du formulerar dina stolpar som frågor när du arbetar med utkastet till din text blir svar och förklaringar ofta pedagogiska och tydliga. Du kan sedan välja om du vill behålla frågorna i den färdiga texten (kanske som rubriker?), eller bara ha kvar svaren.

Vill man alltid ha svar på alla frågor?

En speciell typ av fråga är den retoriska frågan. En sådan kräver egentligen inget svar. Svaret är underförstått eller självklart, och om någon ska svara är det frågeställaren själv. Ofta berör retoriska frågor så generella och allmänmänskliga områden att de är självbesvarande. Livet, döden och kärleken är sådana områden, men det går även att ställa retoriska frågor om mer vardagliga ämnen. Det viktiga är att du omedelbart besvarar frågan själv. Gärna med ett utropstecken för att visa hur självklart svaret är.

Frågor med självklara svar stärker känslan av samhörighet mellan sändare och mottagare. De skapar med ett annat ord koncensus och gör att vi känner att vi har en gemensam utgångspunkt för vår kommunikation. Frågorna avslöjar textens perspektiv, som till exempel de här:

  • Vill du sluta röka?
  • Undrar du hur det ska gå för Harry Potter?
  • Har du otur i kärlek?

De som svarar ett rungande Nej! kommer inte att känna sig lurade att läsa en text som inte intresserar dem. Och de som svarar med ett tveklöst Ja! kommer med största sannolikhet att omedelbart börja läsa, trygga i förvissningen om att texten verkligen vänder sig till dem.

Finns det flera sätt?

Det här är ett sätt av många att få struktur och meningsfullt innehåll i sina texter. Prova nästa gång du brottas med en text. Det skadar aldrig att pröva nya vägar. Lycka till!

Anki Mattson, din personliga språkrådgivare