Lathund för begripliga och inkluderande texter

Musmatta med lathundAtt skriva begripligt och inkluderande är självklart för de flesta, men ibland fastnar man i gamla vanor. Använd den här lathunden när du behöver få perspektiv på ditt skrivande, så att du inte missar på småsaker.

10 steg för begripliga texter

1. Disponera texten logiskt och ändamålsenligt.

2. Ge texten en informativ huvudrubrik.

3. Låt läsaren få svar på sina frågor tidigt i texten, helst i första stycket.

4. Tilltala läsaren direkt i alla texter som vänder sig till läsaren. Du med litet d är det mest gångbara tilltalet – allt annat står ut i texten.

5. Låt det synas vem som är textens avsändare, skriv t.ex. X-företagetviavdelningen.

6. Byt passiva verb mot aktiva. Skriv inte: Ärendet måste kompletteras innan det kan åtgärdas. Skriv hellre: Du måste komplettera ärendet innan vi kan åtgärda det.

7. Använd inte abstrakta ord i onödan. Skriv inte näringsverksamheten om du menar cykelverkstan.

8. Dela in texten i stycken där nytt stycke markeras med blankrad.

9. Skriv informativa underrubriker, så att läsaren får överblick över innehållet.

10. Ge texten flyt och närvaro med hjälp av sambandsord, t.ex. även, alltså, därför att, därmed, eftersom.

Kontakta oss för mer begriplighet

Vill du lära dig mer om att skriva begripligt? Eller vill du kanske beställa vår fina musmatta? Hör av dig till oss på 08-650 47 40 eller info@sprakkonsulterna.se. Vi hjälper dig gärna att utvecklas som skribent.

Våra tjänster