Låt rubriken sammanfatta innehållet

Din väg till framgång som skribent kantas av rubriker

Det är förstås med rubriker som med allting annat, att ett par saker måste man hålla i minnet. Som att rubrikerna måste handla om innehållet i texten. Läsarna vill med en enda blick kunna se vad sidan handlar om. Den som letar efter information om årets avvikelser i årsberättelsen hittar den snabbt med hjälp av rubriker som till exempel Nästan inga avvikelser från budget är ett gott betyg.

Rubriken jämnar marken för innehållet

När läsarna kan förbereda sig på vad som ska komma, tar de till sig innehållet lättare. Rubrikerna hjälper dig därför på sätt och vis att argumentera för din sak. Men det gäller bara om du har formulerat rubriker som sammanfattar innehållet så att helheten framstår som logisk för läsarna. Glöm därför inte att texten alltid måste hålla vad rubrikerna lovar.

Byt ut funktionsrubrikerna

Rubriker som Inledning och säger inte läsarna särskilt mycket om innehållet, även om de kan vara till hjälp för skribenten under skrivandets gång. De kallas funktionsrubriker eftersom de handlar om vilka funktioner de olika avsnitten har i texten. Kom ihåg att ersätta dem med innehållsrikare versioner innan du lämnar ifrån dig dina texter.

Anki Mattson, din personliga språkrådgivare