Låt grammatiken göra texten lättläst

Myndigheten för tillgängliga medier uppskattar att ungefär tretton procent av Sveriges vuxna befolkning har behov av lättlästa texter. Vi på Språkkonsulterna märker att intresset för lättlästa texter ökar för varje år som går.

När vi skriver lättläst anpassar vi språket efter mottagarens behov. Ibland är det svårt, eftersom olika grupper som behöver lättläst information har olika problem och behöver olika hjälp. Några saker hjälper dock i stort sett alla att enklare ta sig igenom texterna.  I månadens språkbrev får du tips på hur du kan ta hjälp av grundläggande grammatik för att skriva texter som så många som möjligt kan förstå.

Hjälp arbetsminnet med bra grammatik

Ett problem som många har är att arbetsminnet blir hårt belastat när de läser. Det är inte så konstigt – det händer väldigt mycket i arbetsminnet när vi läser. Varje ord ska tolkas för sig och fogas samman med de andra. Varje verb ska knytas till vem eller vad som utför det, och varje pronomen ska knytas till en person eller ett ting. Med bra och tydlig grammatik kan vi skona arbetsminnet från de värsta meningarna.

Tips 1: Undvik frågeformade konditionalbisatser

Ett vanligt sätt att inleda meningar är att formulera dem som en fråga, även när de inte är det. Det är ett skrivsätt som många gillar, men som vilseleder läsaren lite. Använd ordet om i stället, så leder du läsarens hjärna rätt på en gång.

Frågeformad konditionalbisats: Är du under 18 år är tjänsten kostnadsfri. 
Bisats med om: Om du är under 18 år är tjänsten kostnadsfri.

Problemet med dessa meningar är att vi börjar läsa dem som om de vore frågor, och måste sedan göra en ny tolkning när vi märker att de inte är det. För många av oss är det enkelt att tolka om – vi tänker inte ens på att vi gör det. Men för den som måste anstränga sig hårt för att ta in orden, tolka dem och foga dem samman är det väldigt svårt.

Tips 2: Skriv med rak ordföljd

Det är också troligt att meningar med rak ordföljd är lättare att tolka för de flesta. Rak ordföljd innebär att meningens subjekt kommer före meningens predikat. Det blir en svensk basmening. Titta här:

Omvänd ordföljd: På Grammatikdagen firar (predikat) Språkkonsulterna (subjekt) med ordklasser och grammatikbakelse.  
Rak ordföljd: Språkkonsulterna (subjekt) firar (predikat) med ordklasser och grammatikbakelse på Grammatikdagen. 

Ordföljden är förstås beroende av vad du vill lyfta fram i en mening, men ibland kan du behöva ta till den raka ordföljden för att presentera något som annars blir svårläst. Ett bra verktyg att ta hjälp av, alltså.

Tips 3: Låt verben vara verb

Verb är nästan alltid lätta att hantera i läsningen. Det är verben som gör att det händer något och det är på verbet som vi hänger upp hela vår förståelse. När du väljer mellan två ordklasser ska du alltså välja verb om du vill skriva lättläst.

Rekommendationen (substantiv) är att göra en insättning (substantiv) varje månad .
Banken rekommenderar (verb) att du sätter in (verb) pengar varje månad.

Bra för personer med läshinder – bra för alla

Det finns många saker i vår vardag som är utvecklade för att hjälpa personer med funktionsnedsättningar. Engreppsblandaren, kaffebryggaren och tajmern är några exempel som har blivit självklara hjälpmedel för alla i dag. Och du kan tänka på samma sätt när det gäller text. Om du skriver lite enklare och tillämpar grepp för att göra det lättläst för personer med läshinder så blir texten lättare – inte bara för vissa, utan för alla. En riktig ömsevinst.