Läsning – en komplicerad process

Tycker du att det känns praktiskt att skriva ett snedstreck istället för eller och alternativt? Även om det är praktiskt och enkelt att skriva det, så är det både svårt och otympligt att tolka en mening med snedstreck.

Snedstreck ger två möjliga tolkningar

Ett snedstreck mellan två alternativ innebär att meningen har två tolkningsmöjligheter. Läsaren måste först läsa meningen med den ena tolkningen och sedan läsa ytterligare en gång med den andra tolkningen. För det mesta arbetar våra hjärnor så fort att vi knappast är medvetna om detta lilla hinder i läsningen, men allt som stoppar upp i läsprocessen ska man försöka undvika. Skriv alltså inte ”Ta med regnrock/paraply” utan hellre ”Ta med regnrock eller paraply”.

Dubbla negationer är svåra att förstå

En annan bromskloss i läsningen är så kallade dubbla negationer. De kan ibland kännas nästan oöverstigliga att tolka. Den vanliga frasen ”Det är inte omöjligt” kanske inte känns så knepig, men försök att få rätsida på den här: ”Överklagandenämnden finner därför att det inte kan anses uppenbart obehövligt att inhämta sakkunnigutlåtanden för prövning av frågan.”

Om du inte är van att läsa juridiska texter får du antagligen jobba rätt länge med att tolka innebörden.

Läsning anstränger hjärnan – skriv klarspråk

Läsning är verkligen en komplicerad process som kräver mycket hjärnkapacitet. För att få en text som flyter får du försöka att underlätta för dina läsare genom att undvika bromsklossar och trösklar. En rak och enkel meningsbyggnad utan konstigheter är oftast det allra bästa. Så spara dina ekvilibristiska grammatiska konstruktioner till sammanhang där du vet att de uppskattas och håll dig till klarspråk i normalfallet.