Läsbarhet och användbarhet i riksdagspartiernas nyhetsbrev under valrörelsen

I våras rapporterade Jakob Nielsen om den goda användbarheten i de brittiska politiska partiernas nyhetsbrev. Språkkonsulterna har nu gjort en mätning av nyhetsbreven från de svenska riksdagspartierna. Resultatet var inte uppmuntrande.

– Det är en kommunikationsform som verkar vara väldigt styvmoderligt behandlad. Nyhetsbreven uppvisar stora svagheter både när det gäller funktionalitet och läsbarhet, säger Mea Bryntesson som varit ansvarig för undersökningen.

Studien utgick ifrån tio punkter som handlade om exempelvis hur lätt det är att anmäla sig som prenumerant, hur väl partierna kommunicerar i ämnesraden, om breven har en ändamålsenlig disposition och underrubriker etc.

Faktum är att tre av sju partier föll ur studien redan före anmälningsprocessen – Miljöpartiet har inte något nyhetsbrev över huvud taget, Vänsterpartiet har bara ett EU-nyhetsbrev och Kristdemokraterna skickade aldrig något nyhetsbrev under den dryga vecka undersökningen pågick, inte ens för att bekräfta prenumerationen. De övriga partierna hade problem med mediet som sådant och det fanns tydliga tecken på att partierna inte riktigt bestämt vad de ska ha nyhetsbrevet till. Till exempel är Centerns nyhetsbrev i själva verket bara länkar till bloggen – ett slags ersättning för RSS-prenumeration, alltså.

Sammantaget gav resultaten ett lite slarvigt intryck. Att ha prenumerationsinformation enbart på engelska, att ha korrekturfel i utskicken eller att inte erbjuda ett bildfritt alternativ är tecken på att man antingen inte känner sitt medium eller inte bryr sig om sin publik. Det största problemet är att partierna, med undantag för Folkpartiet, inte verkar ha syftet helt klart för sig.

– Det är uppenbart att riksdagspartierna inte ser vilka möjligheter god kommunikation via ett välskrivet nyhetsbrev kan medföra. Det är synd. I ett nyhetsbrev har man verkligen möjlighet att skapa relation till väljarna, säger Mea Bryntesson.

Ladda ner rapporten (pdf)