Lär känna satsdelarna – grammatikens doldisar

Snart är det Grammatikdagen och därför handlar det här inlägget om grammatik. Kanske far dina tankar genast till ändlöst tragglande av franska konjugationer eller tyska kasus? Eller den klassiska ramsan Substantiv är namn på ting…? Grammatiken kopplas ofta till just skolan och språkinlärningen – trots att den är ett verktyg som vi alla använder varje gång vi skriver och talar.

När vi använder vårt modersmål är vi sällan medvetna om grammatiken – vi har en inre grammatik som gör att vi automatiskt konstruerar korrekta grammatiska meningar på vårt modersmål. Men det är skillnad på inre grammatik och ämnet grammatik.

Ämnet grammatik kan vi kalla för teorier om det språkliga systemet: ett försök att beskriva språket. Om du har lite koll på den beskrivningen kan du prata om språk och texter på ett sakligt sätt – inte bara tycka att det låter rätt eller fel.

Skillnad på ordklasser och satsdelar

När vi pratar om grammatik med våra kunder och kursdeltagare brukar de säga att de har bra koll på ordklasserna, men de tycker att det är svårare med satsdelar. Och det är inte så konstigt. 

  • Ordklasser är grupper av ord som är indelade efter deras inneboende egenskaper eller form, så ett ord hör i princip alltid till samma ordklass. Ordet kärlek är till exempel alltid ett substantiv och älska är alltid ett verb. 
  • Satsdelar däremot är en indelning efter ordens funktion i en mening. Det betyder att ett och samma ord kan utgöra olika satsdel i olika meningar. De blir därmed lite bråkigare och svårare att hålla reda på. För att kunna säga vad orden kärlek och älska är för satsdelar måste vi se dem i en sats – ganska logiskt när man tänker på namnet, eller hur?

De viktigaste satsdelarna att lära sig är subjekt och predikat. Varför? Jo, för att de alltid krävs för att skapa en fullständig mening på svenska. Det finns fler satsdelar, men de är frivilliga i grammatiken; de behöver inte finnas där för att en mening ska bli fullständig. Här ser du några av de vanligaste.

 Kycklingen sprätter. Kycklingen är subjekt, sprätter är predikat.
 Jag älskar påskgodis. Jag är subjekt, älskar är predikat, påskgodis är objekt.
 Jag älskar inte ägg. Inte är ett så kallat satsadverbial, som vänder på påståendet i satsen.
 Påskägget är ovalt. Påskägget är subjekt, är är predikat, ovalt är (subjekts)predikativ.

Red ut fel med hjälp av satsschemat

När du har lite koll på satsdelarna blir det lättare att reda ut språkliga problem. Ta den här meningen till exempel:

Bakelsen inte innehåller jordnötter.

Visst låter det knasigt? Men vet du varför det låter knasigt? Låt oss bryta upp meningen med hjälp av ett så kallat satsschema så ska vi se om vi hittar svaret:

Bakelseninteinnehållerjordnötter.
subjektadv.predikatobjekt

Stopp och belägg, två satsdelar före predikatet? Fel, fel, fel! Predikatet måste alltid vara på plats två i svenska huvudsatser. Så vi flyttar på satsadverbialet inte och får en korrekt mening:

Bakelsen innehåller inte jordnötter.

Puh – nu ser det bättre ut!

Vill du lära dig mer om grammatik? Hör gärna av dig till oss, så hjälper vi dig.