Laghänvisningar som hjälper

Blir dina texter ett virrvarr av långa och många laghänvisningar? I det här språkbrevet får du veta hur du hänvisar till lagar på rätt sätt, utan att trassla in dig.

Om du skriver exempelvis rapporter, beslut eller yttranden så behöver du säkerligen hänvisa till lagar ibland. Det kan vara för att styrka dina resonemang eller för att informera dina läsare om var de kan läsa mer i ämnet. Dina goda ambitioner att vara öppen och tydlig kan dock resultera i en text som är svårläst, om hänvisningarna är långa, vaga eller felaktiga. Som tur är går det att undvika.

Använd lagarnas kortformer

Hur svårläst en laghänvisning blir beror till stor del på hur långt namn som lagen har. Om du skriver om språklagen är det ganska lätt att hänga med för läsarna. Första gången i texten eller kapitlet skriver du ut språklagen (2009:600) med SFS-numret inom parentes. Nästa gång räcker det att skriva språklagen.

Om texten däremot handlar om hur läsarna ska förstöra hälsofarliga missbruks­substanser kan du behöva hänvisa till lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbruks­substanser, förstörande­lagen. Första gången måste du skriva ut alltihop, men sedan kan du använda kortformen. Det är ekonomiskt och enkelt för både dig och dina läsare.

När du använder kortformen ska du göra det utan SFS-nummer. Samma sak gäller om du använder en etablerad för­kortning av lagen, till exempel LOU för lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Precisera så att läsarna hittar rätt lätt

Ofta behöver du precisera dina laghänvisningar genom att ange kapitel, paragrafer, stycken och punkter. Då är det bra att följa den standard som finns (till exempel Myndigheternas skrivregler) och att hänvisa på samma sätt genom hela texten. Det standardiserade skrivsättet gör att vana läsare känner igen sig, och genom att vara konsekvent gör du det lätt för läsarna att hitta hänvisningarna.

Några exempel på tydliga laghänvisningar

Läs mer om ramavtal i 5 kap. lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU.

Ett ramavtal mellan en myndighet och en leverantör får i normalfallet bara löpa i fyra år, enligt 5 kap. 3 § LOU.

Det går bra att skriva ramavtal med flera leverantörer. Reglerna för det finns i 5 kap. 5–7 § LOU. I 5 kap. 7 § andra stycket 3 står det dessutom att anbuden ska lämnas skriftligt vid förnyat anbudsförfarande.

Är du en dubbel paragrafryttare?

Många tror att det alltid ska vara två paragraf­tecken när hänvisningen gäller flera paragrafer i rad. Det är en regel som bara gäller om texten som du skriver är en lag, förordning eller föreskrift. I vanliga texter som informerar om juridik eller regler ur ett mer allmänt perspektiv behövs det inte. Det är till och med helt onödigt; du skulle ju knappast skriva läs mer på sidasida 1–3 i en rapport, eller hur?

Till sist: Kom ihåg att det är för läsarnas skull som du hänvisar, så att de kan ta reda på mer. Det är inte för att du ska ha ryggen fri.

Lycka till!

Anki Mattson, din personliga skrivrådgivare