Våra kunder

Våra kunder kan vara allt ifrån offentliga verksamheter till banker, försäkringsbolag och andra privata företag. Här ser du några av de organisationer som vi arbetar med eller har utfört uppdrag åt.

Jordbruksverket.
Länsstyrelsen Västra Götaland.
Trygg-Hansa.
Formas.
Brandkontoret.
Barnombudsmannen.
Kustbevakningen.
Strängnäs kommun.
Linköpings universitet
Ystads kommun.
Statens historiska museer.
Länsstyrelsen Östergötland.
Karlstads kommun
Diskrimineringsombudsmannen.
Högsta förvaltningsdomstolen.
Folkhälsomyndigheten.
Umeå universitet.
Svenska försäkringsföreningen.
Klimatpolitiska rådet.
Borås stad.
Eskilstuna kommun.
Brottsförebyggande rådet.
Funktionsrätt Göteborg.
Kommunförbundet Skåne.
Kammarrätten i Stockholm.
Kulturrådet.
Landskrona stad.
Eslövs kommun.
Malmö stad.
Back to top