Konsten att vinna mottagarens tillit

Såväl vid muntliga framträdanden som i texter behöver du vinna mottagarnas förtroende. Varför ska de lyssna till vad just du har att säga? Och varför ska de bry sig om det du vill förmedla i din text? I dagens språkbrev vill jag kort och koncist påminna dig om de enkla grunderna i konsten att vinna mottagarnas tillit.

Etos – att skapa tillit genom din person

Vill du att människor ska lyssna på vad du har att säga behöver du få dem att anse att du har sunt förnuft och gott omdöme. Du måste göra ett gott intryck alltså. Aristoteles menade att du då måste visa att du har kunskap, att du tar mottagarna på allvar och att du och mottagarna delar grundläggande värderingar som berör såväl känslor som erfarenheter.

Hur du än gör när du kommunicerar är du en del av ditt budskap och din kommunikation. Våga gärna vara personlig, helst utan att vara privat. Gränsen mellan personligt och privat kan vara svår att definiera, men förenklat kan man säga att du är personlig när du refererar till dig själv och hur du reagerar men privat när du berättar hur du har det.

Logos – att skapa tillit med relevanta fakta

Aristoteles definierade retorik som konsten att, vad det än gäller, finna det som är bäst ägnat att övertyga. Du måste alltså göra ditt faktaurval med omsorg. Betänk då också de tysta krav vi människor ställer på den här typen av information: den ska vara effektiv, uppriktig och relevant, och du bör hålla dig till saken.

Att presentera fakta på detta vis kan ses som att lite kort undervisa mottagarna i ämnet. Men kom ihåg att du ska presentera ett sakinnehåll. Sist och slutligen måste mottagarna själva besluta om de låter sig övertygas. Då har dina källangivelser förstås betydelse, och mottagarnas förtroende för dessa.

Patos – att skapa tillit med känslor och värderingar

Nyckeln till att skapa förtroende ligger ofta i det Aristoteles sade om att du och mottagarna måste dela värderingar. För att kunna skapa förtroende för det du säger måste du alltså ha gjort din hemläxa och känna till en hel del om mottagarna. Först då kan du veta vilka gemensamma beröringspunkter du ska använda när du försöker vara övertygande.

Patos handlar också om att ha hjärtat med sig i kommunikationen. Både att du visar vad som är viktigt för dig, och att du har förmågan att röra mottagarnas känslor. En talare, liksom en skribent, ber ju alltid indirekt om mottagarnas förtroende.

Tillit är något du måste förtjäna

I ett tal eller en text måste du alltså gå balansgång, och samtidigt vara trovärdig som person och tala till mottagarnas förnuft och hjärtan. Något som du förmodligen instinktivt kände till redan när du bad om högre veckopeng när du var liten, även om du inte alltid lyckades vara övertygande nog för att lyckas.

Dina utsikter att lyckas vinna mottagarnas tillit ökar förstås ju bättre du förbereder dig. Vilka värderingar har dina mottagare? Vilka logiska och förnuftiga argument kan du lägga fram? Vilka trovärdiga källor kan du referera till? Hur kan du visa att det här är viktigt för dig? Och hur kan du tala till mottagarnas hjärtan?

Till sist ett visdomsord på vägen från amerikanskan Maja Angelou: “I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.”

Gå ut och vinn dina mottagares tillit genom att vara ditt allra bästa jag, och få mottagarna att känna sig precis lika bra! Lycka till med dina texter och dina muntliga framträdanden!