Kom till saken när du presenterar!

Man hör ofta att de retoriska modeller och metoder som såg dagens ljus redan under antiken fortfarande gäller och är användbara. Det är delvis sant, men det är nödvändigt för dagens professionella kommunikatörer och moderna retoriker att ifrågasätta och anpassa modellerna efter tidens trender och den moderna människans förutsättningar.

Inte minst gäller det upplägget av ett argumenterande tal. Enligt den klassiska retoriken ska ett sådant tal först ha en inledning som gör åhörarna välvilligt inställda till talaren. Sedan kommer en ”berättelse” där man ger en bakgrund till det som ska komma. Först därefter ska tesen, alltså huvudbudskapet, presenteras. Sedan följer en argumentation till stöd för tesen och sist en avslutning som upprepar och sammanfattar.

Men dagens publik är otålig och har ont om tid och vill snabbt kunna bedöma ”what’s in it for them”. Inledningar och långa bakgrundsberättelser fungerar inte i dag. Jag träffade en journalist som hört många olika tal, presentationer och föredrag under Almedalsveckan i år. Han sade: ”Om de inte fångar mitt intresse på trettio sekunder, så går jag!” Det krävs alltså en helt annan retorisk dramaturgi i dag för att det talade ordet ska nå fram.

Mitt råd till alla talare är därför att de ska presentera sitt huvudbudskap direkt, gärna formulerat på ett nytt, provocerande eller oväntat sätt som skapar intresse och nyfikenhet hos publiken. När man på det sättet har ”fångat” åhörarna och fått dem att känna att budskapet berör dem, så kan man i nästa steg presentera argument och till och med ge en bakgrund.

Aristoteles beskrev retoriken som ”konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga”. Det betyder att det kan krävas andra budskap och även helt andra strukturer och upplägg av tal och presentationer i dag än under antiken, under 1900-talet, eller för bara fem år sedan.

Då återstår frågan: Kom jag till saken tillräckligt fort i det här blogginlägget för att fånga och behålla ert intresse? Det vet bara ni!