Knepet epitet underlättar för alla

Epitet är som små etiketter som förbereder läsarna på vad som kommer. De är särskilt användbara framför namn och förkortningar. Här tipsar vi om hur du kan göra texter lättare att läsa med hjälp av epitet.

”I går besökte Anna Ekström Rönnbäret.”

Vad handlar det här om? Vi provar igen:

”I går besökte utbildnings­minister Anna Ekström förskolan Rönnbäret.”

Skillnaden mellan meningarna är att den andra innehåller två epitet: utbildnings­minister och förskolan. Epitet är en sorts etikett på det som sedan följer, och det som följer är oftast ett namn. Epiteten ger sammanhang och förbereder läsaren på vad som ska komma.

Även om du inte vet så mycket om vare sig ministern eller förskolan i fråga, så förstår du ungefär vad meningen handlar om. Då blir det också lättare att förstå texten som följer.

Världen är full av epitet som vi inte alltid tänker på

Ordlistan SAOL definierar epitet som en ”karakteriserande benämning”. Det kan låta krångligt, men i praktiken är det ofta ganska enkelt. Vi använder vissa epitet utan att tänka på dem – de kan vara allt från drottning Margareta till herr Nilsson. Eller till exempel ordlistan SAOL, som inledde det här stycket.

Det här är minst lika vanligt i talat språk som i skrivet. Radio- och tv-sändningar innehåller ofta epitet. Det är extra viktigt att förbereda lyssnare på att det kommer ett möjligen obekant namn, eftersom de inte kan gå tillbaka i texten på samma sätt som läsaren kan i en text. Därför börjar meningarna ofta med epitet: ”Frankrikes president Macron har bestämt att ombilda sin regering.”

Epitet kan vara mycket användbara före förkortningar, till exempel före lungsjukdomen KOL eller programmeringsspråket TAL. Det gäller särskilt om KOL eller TAL inte är huvudämnen för din text, utan mest något som du nämner i förbifarten. Epiteten kan ge tillräckligt mycket sammanhang för att läsaren inte ska fastna i att fundera över en oklar referens.

Gör texter mer lättlästa med genomtänkta epitet

Epitet underlättar alltså förståelsen. Men olika läsare har olika förkunskaper, och du måste alltid analysera din målgrupp. De allra flesta vet nog att USA är ett land, och därför behöver du sällan skriva ”landet USA”. Däremot kan du behöva förtydliga om du skriver specifikt om delstaten Utah i USA.

Epitet kan dessutom ofta ersätta inskott, som annars kan göra meningar mer svårlästa. I stället för att skjuta in en förklaring i efterhand är det bättre att låta epitetet komma före det som behöver förtydligas.

Exempel på en mening med inskott:
”En kommitté från UD, det svenska utrikes­departementet, besökte Tyskland för att diskutera ett avtal.”

Skriv hellre om meningen med epitet:
”En kommitté från det svenska utrikes­departementet UD besökte Tyskland för att diskutera ett avtal.”

Epitet är enkla att lägga in och gör stor skillnad

Att använda epitet är ett knep som underlättar för såväl skribenter som för läsare och lyssnare. Att skriva begripligt kan ibland kännas svårt, men att lägga in ett eller två epitet i texten är ganska lätt. För mottagarna kan epiteten vara helt avgörande för förståelsen.