Lucka 5: Varför heter det december?

Lucka 5: Varför heter det december?
December betyder den tionde månaden! Visst är det konstigt? Men om man vet historien bakom brukar det mesta klarna.

Den romerska tideräkningen hade från början bara tio månader på året, och den första månaden var mars. Den andra månaden var april, den tredje maj, och så vidare. December blev på så sätt den tionde månaden och det var så den fick sitt namn – deci är det latinska prefixet för tiondel.

De första månaderna på året fick namn: Mars, april, maj och juni. Resten av månaderna betecknades enbart med räkneord: quintilis, sextilis, september, october, november och december – det vill säga den femte, sjätte, sjunde, åttonde, nionde och tionde månaden.

Förutom att december var den tionde månaden var det också den sista. Under perioden mellan den sista december och den första mars låg nämligen jordbruket nere, och då hade man inget behov av att dagarna som gick fanns med i kalendern.

När januari och februari så småningom gjorde entré i våra kalendrar lades de till i slutet av året och blev månad elva och tolv. Därför var det logiskt att skottdagen låg i slutet av februari – det var ju där året tog slut. På 150-talet före Kristus ändrades kalendern så att året i stället började den första januari, men skottdagen blev kvar i slutet av februari. Och där har den stannat sedan dess.