Lucka 10: Vad har ordet dynamit gemensamt med galon, grammofon och termos?

Lucka 10: Vad har ordet dynamit gemensamt med galon, grammofon och termos?
Ordet dynamit har inte alltid funnits (till skillnad från alla andra ord, som i begynnelsen skapades av Herren). Det var faktiskt Alfred Nobel, eller nån av hans mindre kända polare, som kom på ordet på 1860-talet. Dynamit var nämligen namnet på Nobels nya uppfinning. Inspirationen till namnet kom från det gamla grekiska ordet ”dyn’amis”, som betyder kraft.

Ordet dynamit var alltså inte ett allmänt ord från början, utan namnet på ett varumärke. Några andra ord som börjat sin bana som varumärken är grammofon, galon, klorin, trampolin och termos.

Varumärkesnamn kan nämligen vara levande, sjuka eller döda. De levande tänker vi alltid på som just namn på varumärken – vi skulle till exempel inte använda namnet Sjösala eller Monark i stället för ordet cykel (”Vår son har äntligen lärt sig att sjösala!”). Sjuka varumärken har vi däremot börjat använda som allmänna ord. Ett aktuellt varumärkesnamn som håller på att insjukna är Google. Verbet ”att googla” kommer ju från varumärket Google, men vi har börjat använda det som ett generellt ord för att söka med en sökmotor, oavsett vilken sökmotor vi använder. Döda varumärken är varumärkesnamn som helt har tappat sin juridiska status som varumärken. En domstol har bestämt att namnet/ordet har blivit så vanligt i allmänspråket att det inte kan anses tillhöra ett företag längre.

Att ett varumärkesnamn blir en del av språket är både bra och dåligt. Det är ju positivt för språket – det utvecklas när det får ett nytt ord! – men trist för företaget som länge har jobbat på att vara ett unikt varumärke. De brukar inte gilla det, vilket bland annat visade sig när Språkrådet tog med adjektivet ”ogooglebar” på i sin nyordlista 2012, med definitionen ”som inte går att hitta på webben med en sökmotor”. Vi ska inte dra alla detaljer, men kort sagt kan vi säga att Google inte direkt blev superglada och ställde till med fest för att fira.