Jämställda texter

Hur vi ser på världen påverkar vårt språk, men vårt språk påverkar också hur vi ser på världen. Gamla, invanda mönster i språket kan utesluta och missgynna människor. Med jämställda och inkluderande texter blir du en förebild för andra samtidigt som du tilltalar fler läsare.

Jämställda texter förmedlar jämställda ideal. Det är texter som

 • inkluderar i stället för att exkludera
 • vänder sig till både kvinnor och män
 • beskriver kvinnor och män fördomsfritt, respektfullt och tidsenligt både som grupp och som individer.

Reflektera och gör medvetna val

I dag debatteras jämställdhet och normer intensivare än någonsin och regeringen har i en proposition slagit fast att det är ”angeläget att motverka språkbruk som konserverar könsroller och osynliggör kvinnor”. För att ha ett jämställt språk och skriva jämställda texter behöver du reflektera över din text och göra medvetna val. Detta gäller både textens språk och textens innehåll.

Många av våra fördomar är vi helt omedvetna om, och mycket av det som diskriminerar i texter i dag beror på gamla föreställningar om skillnader mellan kvinnor och män. Det kan handla om att vi skriver mer och oftare om män eller att kvinnor presenteras i privata sammanhang medan män presenteras utifrån sitt yrkesliv.

Språkliga konventioner och konstruktioner kan också vara ojämställda i sig själva, och vi bör därför hitta nya vägar och alternativa sätt att uttrycka oss. Det kan exempelvis vara gamla titlar som speglar ett samhälle där endast män kunde vara till exempel riksdagsmän och polismän.

3 snabba tips för jämställda texter

För att försäkra dig om att en text är jämställd behöver du göra en mer omfattande analys av texten och dess sammanhang. Men du kommer en bit på vägen med Språkkonsulternas tre snabba tips:

 1. Fundera på vilka som får synas i texten och på vilket sätt.
  Får kvinnor och män lika stort utrymme? Skildras de utifrån schabloner eller stereotyper?
 2. Titta på vilka pronomen som används.
  Använd inte enbart pronomenet ”han” när du syftar på obestämda personer. I stället kan du till exempel använda plural (de), direkt tilltal (du) eller könsneutrala pronomen (den eller hen).
 3. Använd könsneutrala beteckningar.
  Använd könsneutrala titlar som till exempel lärare (inte lärarinna), förskollärare (inte dagisfröken), medarbetare eller handläggare (inte tjänsteman). Använd den neutrala a-formen av adjektiv som i till exempel den nya chefen. Undvik att förstärka stereotyper genom att använda beteckningarna kvinnlig respektive manlig om de inte behövs, som till exempel kvinnlig polis eller manlig sekreterare.

Mer om att skriva jämställt i Språkpodden

Lär dig att ifrågasätta och skriva mer jämställt i senaste avsnittet av Språkpodden.