Isär eller ihop? Så skriver du fasta uttryck

Idag eller i dagIstället eller i ställetFramförallt eller framför allt? Ja, det är inte helt lätt att veta om dessa fasta uttryck ska skrivas isär eller ihop. Här får du en guide till hur du kan tänka och listor över de rekommenderade skrivsätten för några vanliga fasta uttryck.

Uttryck som ska skrivas isär

Det är vanligare att skriva isär uttryck om de ord som ingår fortfarande används som egna ord. Det gäller till exempel uttryck som i förrgårföre detta och till sist.

Vissa uttryck med flera ord kan bli svårlästa om orden hamnar på olika rader, som exempelvis i natt. Du kan undvika sådana radbrytningar genom att lägga in fasta blanksteg mellan orden.

Exempel på fasta uttryck som skrivs isär:

 • i natt
 • i förrgår
 • i övermorgon
 • framför allt
 • när som helst
 • för sent
 • bak och fram
 • före detta
 • till sist
 • tills vidare

Uttryck som ska skrivas ihop

Vissa fasta uttryck ska du alltid skriva som ett ord. Det gäller bland annat uttryck som uttalas som samman­sättningar, såsom häromdagen, ovanför och uppifrån. Det gäller också uttryck som har blivit så pass vanliga och etablerade att vi ser det som ett ord snarare än som flera olika.

Exempel på fasta uttryck som skrivs ihop:

 • alltigenom
 • annanstans
 • däremellan
 • sinsemellan
 • dessbättre
 • överlag
 • återigen
 • häromdagen
 • ovanför
 • uppifrån
 • framöver

Uttryck där båda varianterna funkar (om du är konsekvent)

Ju vanligare ett uttryck blir, desto större är sannolikheten att vi börjar skriva ihop det. Det här gör att stavningen kan vackla för en del uttryck: vissa skribenter håller fast vid den särskrivna varianten, medan andra går över till att skriva ihop uttrycket. I sådana fall är ofta båda skrivsätten okej enligt skriv­reglerna.

Du kan alltså välja den stavning som du föredrar för de här uttrycken. Tänk dock på att inte blanda två stavnings­sätt i en och samma text, utan var konsekvent.

Exempel på fasta uttryck som både kan skrivas isär och ihop:

 • i stället, istället
 • i dag, idag
 • i går, igår
 • i morgon, imorgon
 • i kväll, ikväll
 • iväg, i väg
 • igång, i gång
 • allt fler, alltfler
 • alltifrån, allt ifrån
 • allt mer, alltmer
 • god dag, goddag
 • lite grann, litegrann
 • mitt emellan, mittemellan
 • mitt emot, mittemot
 • nu för tiden, nuförtiden
 • runt omkring, runtomkring
 • så till vida, såtillvida
 • tvärtemot, tvärt emot
 • varsin, var sin
 • varsågod, var så god
 • över huvud taget, överhuvudtaget

Är du osäker på vilken variant du ska välja? Välj i så fall den som står först i listan – det är den vanligaste stavningen enligt Svenska skrivregler (2017).

Hitta svar om hur andra fasta uttryck skrivs

Om du är nyfiken på hur andra fasta uttryck skrivs kan du hitta svar på svenska.se. Sök på uttrycket som du undrar över, så ser du vilken stavning som är den rekommenderade. Du kan också läsa mer om hop- och särskrivning av ord i avsnitt 9 av Svenska skrivregler.

Sofia Olofsson, din personliga språkrådgivare