Det är ü:et i müsli som gör det!

Glad internationell müslidag! Dagen till ära har vi tagit reda på allt du behöver veta om müslins ursprung – ur ett språkligt perspektiv förstås.

En skål med yoghurt, müsli och bär

Müsli – det schweizertyska småmoset

Müsli som både livsmedelskoncept och ord härstammar från Schweiz. Men vad är müsli för ett ord? Det är faktiskt en dimunitivform, alltså en förminskad form, av schweizertyskans mus, som betyder mos. Förmodligen har namnet att göra med sammanblandningen av olika ingredienser – müslin är ju nästan som ett litet mos, fast något torrare kanske.

Stavningen då? Den är direkt inlånad, med det tyska ü:et kvar, och är ett av ytterst få ord i svenskan som vi stavar med ü. I lediga texter förekommer även stavningarna musli, mysli och myssli, men de verkar inte ha fått något större genomslag.

Granola – det lilla kornet

När vi ändå är inne på müsli är det värt att nämna dess släkting, granolan. Du kanske har noterat att ordet granola är ganska likt granulat? Det är inte en slump! Granola är ofta müsli som klumpats ihop med hjälp av exempelvis honung – och granulat är en massa som fördelas i en mängd större eller mindre korn. Verbet granulera har sitt ursprung i latinets granulum, som också är en diminutivform och betyder just litet korn.

Vilka ord är du nyfiken på?

Visst är det spännande med språkhistoria! Genom att titta på ords ursprung kan du få upp ögonen för hur mycket olika språk faktiskt hänger ihop, och få en förståelse för att ord heter som de gör. Undrar du över något särskilt ords ursprung? Skriv till oss eller sök själv på http://svenska.se.