Inspireras av ny kunskap och andra discipliner

Att vara språkkonsult är att kunna allt om språk, alla skrivregler och alla ord. Eller? Självklart inte. Det är omöjligt att kunna allt om något så dynamiskt och föränderligt som språk. Därför tar vi till oss ny kunskap närhelst vi kan, och låter den befrukta vår grundläggande språkkompetens.

På den senaste PLAIN-konferensen i Österrike, gav föreläsningarna om informationsdesign insikter som bekräftade vår magkänsla, samtidigt som de gav oss nya sätt att beskriva och förklara. Det handlade bland annat om att textens form och utseende ger en kraftfull signal till läsarna hur de ska närma sig texten: Är det en text som ska läsas från början till slut som en roman, eller går det att välja ett enstaka avsnitt med hjälp av till exempel rubriker eller illustrationer? Formen talar om vilken genre texten tillhör, och fel form gör texten mindre effektiv. De kallar det för design, vi kallar det för disposition.

Låt dig inspireras av andra discipliner

Ofta är det just i mötet mellan olika discipliner som de största insikterna sker. Och det krävs inte alltid en konferens; ett vanligt samtal över en kaffe kan räcka. Till exempel med en marknadsförare som berättar om hur de har mätt hur olika ord på knapparna i deras webbshop ger olika mycket försäljning. Det väcker tankar i språkkonsultens hjärna om hur vi kan använda samma metod för att mäta vilka språkliga textegenskaper som leder till bättre förståelse av ett komplicerat ämne. Sådana insikter kan överraska, och är alltid välkomna. Arbetar du med kommunikation? Kom ihåg att lämna din hemmaplan ibland, och sök processer och arbetssätt på helt andra platser.

Teknik, tillgänglighet och beteendevetenskap

Att låta olika discipliner mötas är nästan en trend i kommunikationsvärlden just nu. Den senaste konferensen som anordnades av yrkesföreningen Examinerade språkkonsulter i svenska, ESS, bestod i princip bara av korsbefruktande inslag. Det handlade om att para ihop teknik och språk för att skapa artificiell intelligens, och om att simulera handikapp som påverkar förmågan att ta till sig information på en webbplats. Men även beteendevetenskap fick ta plats, i ett inslag om hur besökarna fungerar när de söker efter information på en webbplats.

Vi delar gärna med oss av vår kunskap

Vi är ett kunskapstörstande släkte, vi språkkonsulter. Och på Språkkonsulterna delar vi med viss oregelbundenhet med oss av våra kunskaper, såväl gamla som nya. Vi gör det i våra språkbrev, när vi håller kurs och när vi granskar texter. Men inte minst när vi bjuder in till våra frukostseminarier. Då passar vi på att kittla din nyfikenhet med vår kompetens, samtidigt som vi låter oss inspireras av din.

Anki Mattson, din personliga språkrådgivare