Inled gärna meningar med och eller men

Fick du lära dig i skolan att aldrig börja en mening med och eller men? Följer du fortfarande den regeln? Sluta med det!

En seglivad myt

En av de mer seglivade myterna om skriven svenska är att det är absolut förbjudet att inleda en mening med konjunktionerna och eller men. Den började som en regel i svenska skolor, förmodligen med syfte att avskräcka blivande skribenter från ett överdrivet användande av och och men som meningsinledare, inte att skrämma bort dem från användandet helt och hållet. Men i själva verket är det så att meningar som inleds med konjunktioner i allmänhet fungerar alldeles utmärkt.

Heller men än emellertid

Ordet men  kan du till exempel gärna använda i början av en mening som står i motsättning till hela den föregående meningen. Det kan till och med vara bättre, och bli bättre svenska, med ett men än ett formellt dock eller emellertid. Men ransonera dina meningsinledande men så att inte var och varannan mening låter som en invändning.

Du kan också inleda meningar med och utan att språkpolisen kommer och tar dig. Prova gärna att avsluta en uppräkning med en sammanfattande och-mening. Det kan till och med ge extra schvung åt din text. Och det kan vi alla behöva ibland.

Alltför många kan bli pratigt

Inled med andra ord gärna en del av dina meningar med konjunktioner. Men spara på krutet, av flera anledningar! Om alltför många meningar börjar med och eller men ger texten ett pratigt intryck och kan verka slarvigt skriven. Se därför till att variera uttryckssättet. Eftersom det är ett lite okonventionellt sätt att inleda meningar drar det dessutom lätt uppmärksamheten till sig. Om du överdriver riskerar du att läsarnas uppmärksamhet flyttas från innehållet i din text till ditt sätt att inleda meningar. Och det vore väl synd? Men rätt använda kan konjunktionsinledda meningar ge både fokus och fart åt din text. Lycka till!

Anki Mattson, din personliga språkrådgivare