Skriv ingresser som väcker intresse

Ingressen är din chans att presentera webbsidans ämne för läsarna och göra dem sugna på att läsa vidare. Ta vara på den! Skriv självständiga ingresser som snabbt kommer till saken, så kommer dina läsare att tacka dig.

En ingress är en inledande text överst på webbsidan, som visar vad sidan tar upp. Här får du våra bästa råd om att skriva tydliga och intressanta ingresser.

Tala om vad webbsidan handlar om

Berätta i ingressen vad som är webbsidans huvudbudskap, så konkret och tydligt som möjligt. Läsaren behöver snabb bekräftelse: Är jag på rätt ställe? Finns informationen jag behöver här?

Vägled läsarna och skapa sammanhang, så att de kan avgöra om de vill läsa mer eller surfa vidare någon annanstans. Försök gärna att väcka intresse genom att ge exempel på innehållet eller lyfta upp det mest intressanta påståendet.

Ingress utan exempel på innehållet:

Alla avhandlingar som ges ut vid universitetet ska registreras och publiceras i fulltext i databasen DiVA.

Ingress med exempel på innehållet:

När din avhandling är klar ska du registrera och publicera den i databasen DiVA. Här hittar du information om hur det går till och vad du behöver göra inför registreringen.

Se till att ingressen fungerar på egen hand

Skriv en helt självständig ingress, som tar upp textens viktigaste huvudpunkter. Du kanske inte kan sammanfatta hela texten, men försök att hitta den minsta gemensamma nämnaren för innehållet på sidan. Det hjälper läsarna och skapar också bättre sökresultat om ingressen syns i sökmotorers träfflistor.

Det räcker tyvärr inte att fetmarkera det första stycket i webbtexten för att ingressen ska vara färdig. Sådana ingresser kan till och med hindra förståelsen, om de inte beskriver textens budskap. En otålig besökare som enbart läser ingressen får då en missvisande bild av texten.

Se också till att viktigt innehåll inte finns bara i ingressen – en del läsare hoppar nämligen över den helt och går direkt till brödtexten.

Låt dina ingresser vara korta och koncisa

Ingressen är inte rätt plats för långrandiga bakgrunds­beskrivningar. Kom till saken snabbt och håll ingressen kort – två till tre meningar eller rader är en bra riktlinje. Ofta kan du stryka eller korta ner formuleringar som ”På den här sidan kan du läsa mer om …”. Börja i stället med att fånga in textens kärna.

Ingress med lång inledning och bakgrund:

På den här sidan kan du läsa mer om Energi- och klimat­rådgivningen i kommunen. Vi började erbjuda rådgivningen redan 2003 och har sedan dess hjälpt många att effektivisera energi­användningen och minska sin klimat­påverkan.

Ingress som går rakt på sak:

Funderar du på att byta uppvärmnings­system, eller vill du få hjälp att minska din klimat­påverkan? Boka en tid hos oss på Energi- och klimat­rådgivningen. Vi erbjuder kostnadsfri och opartisk rådgivning till hushåll, fastighets­ägare, företag och organisationer.

Alla webbtexter behöver inte en ingress

Det finns faktiskt texter där ingresser är överflödiga. Om det är en mycket kort text, exempelvis en kort nyhet, behövs det inte någon ingress. Det ska inte heller vara någon ingress i texter under Vanliga frågor.