Hur många ord finns i svenska språket?

Hur många ord finns det i svenskan? Det är en fråga som dyker upp då och då på våra skrivkurser. Men om man tänker rätt på saken inser man snart att det är en fråga som är svår att besvara. Det går nämligen inte att räkna alla ord i ett språk.

Vad är ett ord?

Om man ska ge sig i kast med att räkna ett språks vokabulär måste man först och främst ställa sig frågan vad som ska definieras som ett ord. Vi kan inte bara ta ord som finns i ordböckerna, eftersom det finns massor av ord som används i både tal och skrift utan att stå med i de etablerade ordböckerna. Exempelvis finns varken engagemangssystem eller ljusförorening med i Svenska Akademiens ordlista eller Nationalencyklopedin. Men de flesta skulle nog ändå hålla med om att de är riktiga svenska ord.

När finns ett ord och när försvinner det?

Det är också svårt att avgöra när ett ord börjar vara ett ord och när det slutar att ingå i ett språk. Nya ord kommer hela tiden, exempelvis inom dataområdet. Ska vi betrakta googla som ett ord i svenskan eller är det för tidigt? Och hur är det med ämbar, kan man säga att det fortfarande är ett svenskt ord trots att en majoritet av språkbrukarna föredrar att använda ordet hink?

Vad är ett svenskt ord?

Slutligen måste vi också bestämma oss för om ett ord verkligen är svenskt. Vi har gott om låneord som vissa tycker är god svenska men som andra aldrig skulle acceptera som en svensk glosa, till exempel workshop eller tsunami.

Engelskan har fler ord

Det går alltså inte att bestämma hur många ord som finns i svenskan eftersom gränsdragningarna är omöjliga. Och lika litet som man kan räkna svenska ord kan man räkna engelska ord. Påståenden som att engelskan skulle vara mer ordrikt än svenskan är alltså en ogrundad föreställning. Och dessutom en helt oväsentlig jämförelse. På båda språken finns möjlighet att uttrycka det mesta, och båda språken har luckor i fråga om enstaka företeelser och former. Det är inget att yvas eller sörja över – huvudsaken är att vi får sagt det vi vill ha sagt.