Hur jämställda är dina texter?

I dag är jämställdhetsdagen, och det ger oss anledning att fundera på jämställt och inkluderande språk. Dagen till ära bjuder vi på sju tips för att skriva mer inkluderande texter.

1.    Skriv för din målgrupp

När du skriver måste du ha din målgrupp i åtanke. Riktar du dig till äldre kvinnor? Barn? Föräldrar? Nyanlända? Personer som arbetar i en kommun? Analysera din målgrupp och anpassa din text till dem. Vad behöver din målgrupp veta? Hur vill du att de känner efter att ha läst din text? Vad vill du att de ska göra när de har läst?

2.    Använd könsneutrala pronomen

Använd inte han som könsneutralt pronomen – i svenskan finns det många andra pronomen, och ibland omskrivningar, som är mer lämpliga. Det är bara att välja och vraka!

I stället för detta …
Om en målvakt vill sluta måste han hitta en avbytare.

… kan du skriva så här:
Om en målvakt vill sluta måste den hitta en avbytare.
Om en målvakt vill sluta måste hen hitta en avbytare.
Om en målvakt vill sluta måste han eller hon hitta en avbytare.
Om du som målvakt vill sluta måste du hitta en avbytare.
En målvakt som vill sluta måste hitta en avbytare.
Om målvakter vill sluta måste de hitta avbytare.

3.    Tänk på vem du tilltalar

Reflektera kring vem du inkluderar i direkt tilltal med du eller ni. Om du skriver du som mamma i en broschyr till föräldrar på en förskola, kan efterföljande du verka exkluderande mot en förälder som inte är mamma. Om det inte är relevant att tilltala just mammor, skriv hellre du som förälder.

4.    Undvik e-ändelser

Den nye chefen eller den nya chefen? Hoppa över e-ändelser så undviker du att förstärka bilden av vem en chef är. A-ändelser är neutrala och går bra att använda oavsett vem eller vad du skriver om.

5.    Använd könsneutrala beteckningar

Använd inte ord som slutar på -man om könsneutrala alternativ finns. I stället för polismän och riksdagsmän går det fint att säga poliser och riksdagsledamöter.

Undvik också könade varianter av ord, till exempel lärarinna och skådespelerska. Skriv lärare och skådespelare, så får du med dig alla.

6.    Undvik stereotyper och generaliseringar

När du ändå behöver skriva om exempelvis män och kvinnor, är det bra att tänka på hur du framställer dem. Hoppa gärna över stereotypa beskrivningar, som mjuka, känsliga kvinnor och stora, starka män.

Undvik även antaganden och generaliseringar om de är irrelevanta för det du vill säga. Om du skriver till en bred målgrupp, utgå inte från att alla har en viss etnicitet, kön, familjebild, sexualitet och så vidare.

7.    Använd ett begripligt språk

Använd inte facktermer eller svåra ord i onödan om inte din målgrupp känner till dem. Skriv enkelt och tydligt så att så många som möjligt kan förstå. Ett inkluderande språk handlar lika mycket om att se till att målgruppen förstår som att de känner sig tilltalade.

Är din målgrupp personer med begränsade kunskaper i svenska? Anpassa din text till det – använd ett rakt språk med enklare ord och förklaringar. Undvik metaforer och ordspråk. Kanske behöver du låta översätta din text till andra språk?

Vill du veta mer om inkluderande språk?

Följ dessa tips, så har du kommit en bra bit på vägen mot ett mer jämställt och inkluderande språk. Vill du veta mer om hur du skriver inkluderande? Vi granskar dina texter ur ett inkluderingsperspektiv och håller kurser om inkluderande språk på just din arbetsplats. Titta in bland våra tjänster eller hör av dig direkt!