Hen är här för att stanna

I år firar ordet hen 10 år i offentligheten. När hen kom väckte ordet heta känslor och skapade debatt på ett sätt som inget annat pronomen lyckats göra tidigare.

År 2015 tog hen plats i Svenska Akademiens ordbok och då ebbade den offentliga debatten om det lilla laddade ordet ut. Det är numera självklart för många myndigheter, lärosäten och tidningar att skriva hen i sina texter. Hen finns med i många interna skrivriktlinjer och rekommenderas av språkvårdare i de allra flesta fall. Många skribenter använder ordet med självklarhet.

Men det är också många som tvekar att använda ett ord som har varit så laddat med känslor – som är rädda att ordets laddning ska överskugga innehållet i texten. Ordet hen är en symbol för en ny inställning till kön i samhället och det vi gör genom att använda hen är att stå upp för jämlikhet.

Om du fortfarande känner dig osäker på hur du ska använda hen

Att använda hen är både praktiskt och inkluderande. Du sparar tid och plats genom att skriva hen i stället för han eller hon, du visar att personens kön inte är relevant i sammanhanget och du inkluderar alla icke-binära personer, det vill säga personer som inte identifierar sig som man eller kvinna.

Här är ett exempel på hur du kan använda ordet:

Patienten ska fylla i formuläret när hen kommer till mottagningen.

Hur böjs ordet hen?

Hen heter samma sak i objektsform och subjektsform:

Jag såg hen i korridoren. Hen såg ovanligt glad ut.

I genitivform använder du hens:

Det tillhör hens privatliv.

Om du fortfarande känner dig tveksam till om du ska använda hen

Skriv hen varje gång du funderar på om du ska använda det – du har den offentliga språkvården i ryggen. De flesta skribenter tycker att det känns ovant att skriva hen i början, men ju mer vi använder ordet desto naturligare blir det. Ordet är numera väl etablerat i medierna och erövrar långsamt allt fler domäner.

Många språkforskare är intresserade av att följa hens utbredning och följaktligen görs det många studier kring ordet. En undersökning visar att hen inte påverkar vare sig läsbarhet eller läshastighet hos människor. Det är alltså inte ett språkligt hinder i texten längre.

Finns det något sammanhang som hen inte passar i?

Det finns faktiskt inga sammanhang där hen inte passar. Ett argument som ofta förekommer när människor tvekar att använda hen är att vissa läsare kan störa sig på ordet. Då brukar jag ställa frågan: Varför är det viktigare att ta hänsyn till den gruppens åsikter och känslor än att inkludera en annan grupp människor som ofta diskrimineras på andra sätt?

Elin Segerstedt, din personliga språkrådgivare