Hemmablindhet är en sjuka men det finns medicin

Hemmablindhet är en obehaglig men vanlig åkomma som innebär att du börjar betrakta ditt ämne som lite för självklart. Du tappar bort läsarperspektivet och kan bara se texten utifrån ditt eget expertperspektiv. När jag säger att det är en obehaglig åkomma menar jag att den i första hand är obehaglig för läsarna. En hemmablind skribent utan sjukdomsinsikt mår för det mesta alldeles förträffligt. Om man undantar enstaka konfrontationer med oförstående läsare som klagar på luckor i innehållet, fackterminologi och obegriplig jargong. Och otydlig disposition förstås.

Misstänker du att du åkt på en släng av den här sjukan? Då ska du få fyra frågor att ställa till dig själv om din text, så att du kan göra en säker diagnos. Och sist ska du få recept på en välgörande medicin.

Är innehållet relevant för läsarna?

Läs igenom och rensa bort det som inte är intressant eller nödvändigt för att läsarna ska förstå. Ofta kan du ta bort till exempel rutinbeskrivningar och redogörelser för dina egna arbetsmetoder och avväganden. Passa också på att fråga dig själv vad som fattas för att läsarna ska fatta sammanhangen. Fyll i eventuella logikluckor och förklara hur saker och ting hänger ihop.

Kommer innehållet i en ordning som är logisk för läsarna?

Använd inte arbetsgången som dispositionsprincip. Fundera i stället på vad läsarna vill veta först och är mest nyfikna på. Ofta vill de veta hur det gick; vad du kom fram till i din undersökning eller analys. Börja med det, och ställ frågan på nytt i varje avsnitt. Ja, till och med i varje stycke.

Innehåller texten informativa rubriker?

Traditionella funktionsrubriker som Bakgrund och Slutsatser räcker inte riktigt ända fram. De måste kompletteras med informativa underrubriker. Helst en på varje sida. En informativ rubrik ska

  • sammanfatta innehållet i texten som följer
  • innehålla ett ledord ur texten
  • innehålla ett aktivt verb.

 

Förklarar du de svåra orden i texten?

De flesta läsare tröttnar fort om de måste slå upp ord för att hänga med i handlingen. Om du absolut måste använda fackord, måste du faktiskt förklara dem. Undvik också riktigt ovanliga eller gammalmodiga ord. De stänger ute många läsare och kan göra texten svår att förstå.

Medicinen då?

Enkelt. Be någon annan läsa texten! Men inte vem som helst. Det ska vara någon du litar på, och som inte är insatt i ämnet. Om denna ärliga novis ser ut som ett frågetecken efter en genomläsning kan du plocka fram dina diagnosfrågor igen och sätta igång. Lycka till!

Anki Mattson, din personliga språkrådgivare