Han, hon eller hen?

Debatten om hen varit i snart sagt alla medier. Eftersom det ibland betraktas som en språkfråga kan vi på Språkkonsulterna inte ignorera ämnet. Men vi vill gärna avgränsa det.

De flesta känslor som svallar i hen-debatten är inte känslor om språk, utan om kön och könsskillnader. Förespråkarna menar att fokus inte ska behöva ligga på en persons kön utan låta personen bara vara individ. Motståndarna menar att det är bra att vi har olikheter och att det är dumt att försöka släta ut dem. Men vi tänker, åtminstone i det här språkbrevet, inte ta parti för vare sig den ena eller den andra sidan, utan fokusera på ordet hen som språkligt verktyg.

Skribenter behöver hen

När vi professionella skribenter skriver texter som har allmän karaktär vill vi gärna kunna prata om olika roller. I boken Klarspråk på nätet ville författarna, Karin Guldbrand och Helena Englund Hjalmarsson, till exempel prata om läsaren, användaren och besökaren för att i nästa mening kunna skriva … ja vadå? I de tre första upplagorna skrev de han som könsneutralt pronomen, men det var redan då så omtvistat att de kände sig tvungna att kommentera valet i inledningen. I den fjärde upplagan valde de i stället att alltid prata om läsarna, användarna och besökarna i plural och kunde på så sätt använda det könsneutrala de när de behövde ett pronomen.

Det var ju en enkel lösning kan man tycka, men det är inte alltid det fungerar. Dessutom blir texten och tonen inte lika bra rent stilistiskt. Läsarna, besökarna och användarna blir mindre verkliga och mer ansiktslösa när man talar om dem som kollektiv. Hade de haft ett singulart könsneutralt pronomen att använda hade de valt det genast. Och de är inte ensamma om problemet; skribenter brottas varje dag med det här bekymret. Så visst vore det fantastiskt praktiskt om vi bara kunde bestämma att hen finns.

Läsningen ska flyta utan hinder

Tyvärr är det inte så lätt att införa ett nytt formord i språket. Det är stor skillnad på att införa nya innehållsord som till exempel vabba (verb) eller guckig (adjektiv) och att införa nya formord. Formorden är så fast rotade hos oss att ett nytillskott strider mot vår språkkänsla. Skulle vi i dag skriva en hel bok med pronomenet hen i stället för han eller de, skulle läsaren förmodligen inte kunna ta till sig innehållet, utan bara haka upp sig på det där lilla ordet. Och då har vi faktiskt misslyckats i vår kommunikation.

Vi får se tiden an

För ett halvår sedan skulle vi ha sagt att det är helt omöjligt att införa ett nytt pronomen i språket. Men faktum är att hen-debatten har fått oss att uttrycka oss mindre kategoriskt. Det kanske kan gå – inte på en dag eller på ett år, men på tio års sikt eller en generation framåt kanske vi kan använda hen könsneutralt i våra texter utan att läsaren snubblar och förlorar fokus. Men i så fall krävs det nog att vi låter diskussionerna handla mer om den praktiska användningen än om könspolitiska uppror.