Vårt engagemang i Burkina Faso

Språkkonsulterna finns också i Afrika, där vi finansierar en flerspråkig förskola för nomadbarn i Burkina Faso.

Vårt samhällsengagemang har märkts på flera sätt under åren: Vi utför probono-uppdrag, skänker pengar via olika organisationer och vi har haft flera fadderbarn som vuxit upp med vårt stöd.

Efter tio år i branschen ville vi göra något mer, något som knyter an till det som ligger oss varmast om hjärtat: Allas rätt till språk. Då hittade vi Adama Diallo och hennes förskola.

Adama Diallo – pedagog och eldsjäl

Adama Diallo bor i Burkina Faso och tillhör nomadfolket peul. När hon var liten lät hennes pappa henne gå i skolan, vilket var mycket ovanligt för ett peulbarn. I vuxen ålder började hon åka runt på landsbygden och hålla alfabetiseringskurser. Men att vara borta så mycket från byn var opraktiskt; hon behövde kunna ta hand om familjens djur. Därför anmälde hon sig till en grundkurs för förskollärare, hos organisationen Yennenga Progress. Kort efter grundkursen startade hon en egen förskola för barnen i sin by Monomtenga. Ja, för peulfolket har med tiden bosatt sig i byar – eftersom allt land är torrt är det inte längre motiverat att flytta för att hitta bättre bete till djuren. Adama ingår nu i en grupp av lokala pedagoger som träffas regelbundet på Yennenga Progress utbildningscentrum i grannbyn. Där diskuterar de undervisningen och utvecklar eget undervisningsmaterial.

Adama stimulerar barnens språkutveckling

I Adamas förskola får ett femtontal peulbarn leka in franskan och lära sig grunderna i att läsa, skriva och räkna. Det ger dem en ärlig chans att klara sig när de börjar i grundskolan. Där måste de nämligen kunna både de bofastas lokala språk moré (som skiljer sig från nomadernas fulfulde) och franska, det officiella språket i Burkina Faso.

Glada förskolebarn som sitter på rad utanför skolan

Från början drev Adama förskolan helt ideellt. Sedan 2013 bidrar vi ekonomiskt så att hon får lön och slipper bekosta barnens mat i skolan. Hon har även kunnat köpa material till undervisningen och skaffa köksutrustning. Dessutom har hon anställt en lärarassistent, en person som lagar maten och en vaktmästare.

Adama är en engagerad pedagog och eldsjäl. Vi är därför stolta att se henne som en del i vårt team och i vårt gemensamma arbete att göra världen begriplig.

Om Yennenga Progress

Yennenga Progress arbetar för att föra samman globala initiativ med rätt kompetens och nätverk. Organisationen har fått sitt namn efter den burkinska prinsessan Yennenga i en legend från 1300-talet. Yennenga är en hjältinna – precis som Adama och alla andra som ingår i organisationens nätverk.

 

Vill du också bidra?

Vårt stöd till förskolan administreras av organisationen Yennenga Progress. Du kan också stötta dem, till exempel genom att ge pengar. Du kan också bli en del av Yennenga Progress nätverk. Då kan du bidra med din kompetens i olika projekt.

Du kan skicka din gåva på olika sätt:

  • Swisha till 1239002437.
  • Gör en insättning på 900243-7.

Skriv ”Adamas förskola” som meddelande om du vill rikta din gåva. Annars fördelas pengarna utifrån vilka projekt som behöver extra kärlek just nu.

Yennenga Progress har ett 90-konto, vilket betyder att de uppfyller högt ställda krav och genomgår årliga kontroller utförda av Svensk Insamlingskontroll. Det visar också att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.