Håll koll på attributen

Skriver du krångligt och formellt? Då kan du behöva se över dina framförställda attribut. Kom, häng med på en utflykt i den grammatiska verktygslådan!

Attributet kan stå före eller efter sitt huvudord

Först en förklaring: Ett attribut är ett eller flera ord som beskriver ett annat ord, som kallas huvudord. Attributet kan du placera antingen framför eller efter huvudordet. Här i exemplen är tapet huvudord, och attributet är fetmarkerat:

 • Framförställt attribut:
  Jag rekommenderar en grön tapet.
 • Efterställt attribut:
  Jag rekommenderar en tapet som är grön.
  .

Så påverkar attributet läsningen

Om ett attribut är kort (som i exemplet ovan) spelar det inte så stor roll var du placerar det. Men om det är långt kan läsningen påverkas.

Det här beror på att vi som läsare snabbt vill förstå kontentan i en mening; vi behöver alla viktiga bitar för att förstå helheten. Och till de viktiga bitarna hör ofta huvudordet, alltså det där som attributet beskriver.

Med framförställda attribut hamnar huvudordet längre bak i meningen. Ju längre attribut, desto längre bak. Och om attributet dessutom är krångligt – ja, då blir läsningen ganska hackig, och vissa läsare får det riktigt svårt.

Avslöja huvudordet först

Om ett attribut består av flera ord kan du skapa ett bättre läsflyt genom att placera attributet efter huvudordet, till exempel med hjälp av ordet som:

 • Framförställt attribut:
  Jag rekommenderar en till största delen grön tapet.
 • Efterställt attribut:
  Jag rekommenderar en tapet som till största delen är grön.
  .

Du kan alltså ha som riktlinje att först avslöja det viktiga huvudordet, sedan beskriva det.

Passa på att trassla upp några particip

I lite mer svårlästa attribut finns ofta ett particip. Particip är ord som har bildats av verb, men som kan användas som adjektiv. Några exempel är utvald, betald, ifrågasatt, överenskomna, tillhörandepågående.

Framförställda attribut med particip är vanliga i texter som av tradition är väldigt formellt skrivna, till exempel juridiska texter. Om du vill lätta upp dem kan du passa på att omvandla participet till ett verb, samtidigt som du flyttar attributet bakåt i meningen så att det blir efterställt. Även då kan ordet som vara till hjälp. Så här:

 • Framförställt attribut med particip:
  Arbetet utförs av en av oss utvald leverantör.
 • Efterställt attribut, med verb i stället för particip:
  Arbetet utförs av en leverantör som vi har valt ut.
  .

Eller så här:

 • Framförställt attribut med particip:
  De under perioden betalda räntorna framgår av tabell 2.
 • Efterställt attribut, med verb i stället för particip:
  De räntor som betalats under perioden framgår av tabell 2.
  .

Ett particip kan bestå av flera orddelar, vilket kan bli rätt så trassligt. När du placerar attributet efter huvudordet och gör participet till verb, hjälper du läsaren att reda ut trasslet. Så här kan det se ut:

 • Framförställt attribut med particip:
  Reglerna gäller för ianspråktagna nyanläggningar.
 • Efterställt attribut, med verb i stället för particip:
  Reglerna gäller för nyanläggningar som tagits i anspråk.
  .

Granska dina attribut – för läsarnas skull

Framförställda attribut måste inte vara ett problem. Men mitt råd är att du ser upp med deras längd, så att du inte krånglar till din text i onödan.

Hylla grammatikens möjligheter och gör ett val som gynnar så många läsare som möjligt. Då ökar du chansen att fler tar till sig det du har skrivit. För det är ju därför du skriver, eller hur?