Håll ihop texten med tema-rema

För att en text ska fungera räcker det inte med att den är korrekt. Den måste också hänga ihop, ha flyt, en röd tråd. Och för att de olika delarna i texten ska hänga ihop måste du lägga ner lite möda på det som kallas textbindning. Ett sätt att binda ihop texten är genom tematisk bindning. Tematisk bindning handlar om det som i språkvetenskapliga sammanhang brukar kallas tema-rema-principen.

Vad är tema-rema-principen?

I en mening är temat det kända medan remat är det nya och okända. Enligt tema-rema-principen placeras tema i början och rema i slutet av en mening, för att sammanhangen ska bli tydligare.

För ett tag sedan såg jag ett inlägg på Facebook från en av mina språkkonsultvänner. Han satt och jobbade med en text där den första meningen i texten löd: Efterfrågat av många har vi märkt att inspelning av samtal är.

Meningen har flera problem. Men en viktig anledning till att det inte blir något bra flyt i den, har just med den tematiska bindningen att göra. I meningen är det ordet vi, det vill säga avsändaren av texten, som är temat och det kända i texten medan det som vi har märkt, att inspelning av samtal är efterfrågat av många, är rema. Om vi utgår från tema-rema-principen skulle meningen ovan i stället alltså bli:

Vi har märkt att inspelning av samtal är efterfrågat av många.

Bygga vidare enligt principen

När man bygger vidare enligt tema-rema-principen blir sedan remat från föregående mening ofta temat i den följande meningen. Här ser du ett exempel:

Demokrati
Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter. I Sverige finns dessa rättigheter angivna i vår grundlag. Där står det att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen är på så sätt en mycket viktig del i den svenska demokratin.

Här är rubriken temat för stycket. I den första meningen är sedan demokrati tema, och känt sedan tidigare (genom rubriken). Den nya informationen, remat, är att det handlar om människors lika värde och rättigheter och så vidare.

Göra avsteg från principen

Det finns förstås tillfällen då du kan vilja frångå tema-rema-principen om du har andra syften än rena klarspråkssyften. Till exempel om du vill skapa spänning i texten genom att låta det okända komma före det kända. Eller om du som manusförfattare vill uppnå stilistiska effekter genom att låta en rollkaraktär tala huvudsakligen i rema-tema-meningar som Jedi Master Yoda i Star Wars.

Agree with you, the council does. Your apprentice, Skywalker will be.

Lost a planet Master Obi-Wan has. How embarrassing … how embarrassing

 

 

Susanne Blomkvist, din personliga språkrådgivare