Språkbrevet nr 11, december 2018

Tydliga länkar leder användaren rätt

Länkar är viktiga på nästan varje webb­sida – de är använ­darnas väg vidare till annan infor­mation som kan ge svar på deras frågor. Därför behöver länkar vara tydliga och användar­vänliga. Här får du tre hand­fasta tips om hur du gör.

Tala om vart länken leder

Dina användare vill veta var de kommer att hamna, innan de klickar på en länk. Formulera därför dina länk­texter så att det fram­går. Du kan till exempel tänka på länken som en etikett eller skylt till mål­sidan och det inne­håll som finns där. Det allra tydligaste är förstås om du kan formulera länk­texten exakt som huvud­rubriken på sidan – då känner använ­darna snabbt igen sig.

Tänk också på att vara specifik. Länk­texten säger mer om du skriver ”Så mycket kan du låna” i stället för bara ”Lån”. Ganska ofta kan man göra saker på målsidan, och då ger ”Fyll i blanketten här” mer infor­mation än ”Gå vidare”.

Ta bort onödiga ord

I regel vet använ­dare vad det innebär att klicka på en länk, det vill säga att man kommer vidare. Därför är det oftast onödigt med formu­leringar som ”Klicka här för att läsa mer om …”. I stället kan du hålla dig till rubriken på målsidan. Låt oss illu­strera det med ett litet tanke­experiment.

Tänk dig att du är i en korridor med dörrar. På dörrarna sitter det skyltar som ska hjälpa dig att hitta rätt:

  • ”Öppna här om du vill komma till köket”
  • ”Dra ner hand­taget för att komma till biblio­teket”
    .

Nog hade det räckt att skriva ”Kök” eller ”Bibliotek”? Du behöver inte vara riktigt så kort­fattad i dina länk­texter, men grund­principen gäller: stryk ord som inte tillför något.

Säg hej då till ”Klicka här” och ”Läs mer”

Skriv aldrig bara ”Klicka här” eller ”Läs mer” som länk­text. Sådana länk­texter ger ingen väg­ledning alls till använ­daren. Dessutom kan de skapa rejäla problem för personer som får webben uppläst via olika hjälp­medel.

Det här gäller till exempel om du har en syn­ned­sätt­ning och använder skärm­läsare. Du vill ta dig vidare, och för att få en över­blick över dina alter­nativ väljer du att få sidans länkar upp­lästa. Men allt du har att välja på är olika varianter av ”klicka här”, ”läs mer”, ”här” och ”länk till mer infor­mation”. Hur ska du då veta vilken länk som leder vart?

Samman­fattnings­vis: Formulera tydliga länktexter som talar om vart länken leder. Då underlättar du för dina använ­dare och hjälper dem att hitta rätt.

Annasara Jaensson och Sofia Olofsson, dina person­liga språkråd­givare

Back to top