Gör långa meningar kortare

Variera meningslängden och håll dig mellan 10 och 25 ord – de råden brukar vi ge skribenter och våra kursdeltagare. Men det händer att meningarna blir för långa ändå, och det vill vi undvika.

Här får du tre tips för att förkorta långa meningar och göra texten smidigare att läsa. Tipsen kan sammanfattas så här: Spana efter de avslöjande orden!

Tips 1: Spana efter och, samt, eller

Leta efter bindeord som och, samt och eller i dina långa meningar. Ibland går det helt enkelt att sätta punkt där bindeordet finns. Du kan också skriva om på ett annat sätt – kanske med en punktlista.

Lång mening:
Sammantaget bedömer vi att det kommer att vara möjligt att genomföra projektet med befintlig personal och befintliga tekniska resurser och efter projektet kan vi starta förvaltningen av det system som projektet ska leda fram till.

Delad mening:
Sammantaget bedömer vi att det kommer att vara möjligt att genomföra projektet med befintlig personal och befintliga tekniska resurser. Efter projektet kan vi starta förvaltningen av det system som projektet ska leda fram till.

Lång mening:
Utvärderingen visar att vi kan välja mellan att köpa in nya datorer som är mer kraftfulla och därför klarar de nya systemkraven eller att uppgradera våra datorer med nya grafikkort eller avstå från att installera den nya mjukvaran.

Mening med punktlista:
Utvärderingen visar att vi kan välja mellan att

  • köpa in nya datorer som är mer kraftfulla och därför klarar de nya systemkraven
  • uppgradera våra datorer med nya grafikkort
  • avstå från att installera den nya mjukvaran.
    .

Tips 2: Spana efter som, vilken, vilka, vars

Ord som som, vilken, vilka och vars syftar tillbaka på något. Prova att ersätta dem med nyckelordet som de syftar på och börja en ny mening. Du kan också använda ett utpekande pronomen, till exempel den, dessa eller deras. Då måste du se till att det framgår tydligt vad det syftar på.

Lång mening:
Frisörbranschen påverkas väldigt negativt av den nuvarande situationen när kunderna inte kan komma till salongerna, vilket förstås gör att många frisörer är hotade av konkurs.

Delad mening:
Frisörbranschen påverkas väldigt negativt av den nuvarande situationen när kunderna inte kan komma till salongerna. Många frisörer hotas förstås därför av konkurs.

Lång mening:
Totalt samlade lokalavdelningarna in 89 563 kronor för aktiviteter riktade till ungdomar under det första halvåret 2015, vilket var en ökning med 39 procent jämfört med samma period föregående år.

Delad mening:
Totalt samlade lokalavdelningarna in 89 563 kronor för aktiviteter riktade till ungdomar under det första halvåret 2015. Det var en ökning med 39 procent jämfört med samma period föregående år.

Tips 3: Spana efter så att, för att, eftersom

Så att, för att och eftersom är exempel på ord som beskriver samband mellan två satser. Prova att stryka och börja en ny mening i stället, med hjälp av andra ord som förtydligar sambandet.

Lång mening:
Eftersom
dessa rapporter är det huvudsakliga underlaget och empiriska materialet för utvärderingen som vi har genomfört har vi valt att i detalj beskriva hur utvärderingarna kommer till, vilka som genomför dem och hur deras slutrapporter ser ut.

Delad mening:
Dessa rapporter är det huvudsakliga underlaget och empiriska materialet för utvärderingen som vi har genomfört. Därför har vi valt att i detalj beskriva hur utvärderingarna kommer till, vilka som genomför dem och hur deras slutrapporter ser ut.

Inte bara meningar – kom ihåg helheten

Tänk på att kontrollera hela texten, inte bara de meningar som du bygger om. De ändrade meningarna hänger ju ihop med det som står före och efter. Din uppgift är att göra helheten logisk och tydlig, samtidigt som meningarna är lättlästa.