Glöm inte att kommatera

Konsten att kommatera håller på att dö ut, och de texter som vi skriver idag innehåller allt färre kommatecken. Skälet är att många tycker att det är svårt att veta när de ska sätta komma.

Egentligen är våra svenska kommateringsregler ganska enkla och ger skribenterna stor frihet att själva välja var de vill sätta ut det lilla tecknet. Huvudregeln är att kommateringen ska underlätta läsningen. Skribenterna kan alltså rådbråka sin egen språkkänsla och sätta ett komma där de tycker att det underlättar för läsarna att tolka textens innebörd. Men, som alltid, kan frihet att välja också orsaka osäkerhet, och som språkkonsult får jag ofta signaler på frustration eller i alla fall rådvillhet. Många vill ha klara och tydliga regler så att de slipper bestämma själva.

Resultatet av den stora friheten blir, för de flesta, att de utesluter kommatecken helt och hållet. Det känns helt enkelt säkrare och mindre fel att missa ett komma än att felaktigt sätta ut ett. Men visst är det lite synd, när det nu är så svårt att göra fel!

När är det fel att kommatera?

Det är nästan aldrig fel att kommatera. Om en mening är lång och otymplig blir den oftast mycket lättare och mindre otymplig om du visar läsaren hur meningen ska uttolkas med hjälp av kommatecken. Och risken att det blir fel är liten. I de här fallen är det oftast fel att kommatera:

  • Mellan satser som har en gemensam satsdel som är underförstådd i den andra satsen. Skriv inte så här: Vi arbetar med alla ämnesområden och alla texttyper, och gör texterna välstrukturerade.
  • Efter nödvändiga bisatserSkriv inte så här: Det är god etikett, att avsluta ett e-brev med en hälsningsfras.
  • I mycket korta meningar. Skriv inte så här: Solen sken, och havet glittrade.

 

När ska jag kommatera?

I de här situationerna kan du tryggt kommatera – ja, du till och med bör göra det.

  • När meningen börjar med en bisats. Om du inte lägger ner tid och omsorg på att göra manualen begriplig, riskerar du att kunderna går till konkurrenterna.
  • Mellan två huvudsatser om du inte sätter punkt. Språkkonsulterna höll ett föredrag om att skriva jämställda texter, och deltagarna blev mycket tryggare i sin skribentroll efter det.
  • Mellan leden i en uppräkning. På våra skrivkurser får du lära dig att skriva enkelt, vårdat, begripligt och intresseväckande.
  • Efter utropsord. Åh, vad det är kul med språk!
  • Runt inskjutna satser. Du får oftast, men inte alltid, en egen skrivcoach som du kan diskutera dina texter med. Det allra vanligaste kommateringsfelet är att skribenten glömmer slutkommat efter en inskjuten bisats. Det är alltså större risk att det blir fel om du låter bli att sätta kommatecken.

 

Komma ihåg att sätta komma

Vi hoppas att du nu fått lite mod att börja använda kommatecken oftare, i synnerhet om du har en tendens att skriva långa meningar. Hör annars av dig till oss på Språkkonsulterna så kan vi komma och hjälpa dig.