Före och innan är lika bra prepositioner

Brukar du säga att du har mycket att göra innan jul? Eller säger du att du måste hämta kaffe före mötet? Eller kanske tillhör du dem som blandar friskt mellan före och innan? Det är inte så konstigt i så fall.

Traditionellt sett har det varit mera korrekt att bara använda innan som konjunktion, det vill säga ett litet ord som inleder en bisats: ”Jag har mycket att göra innan det blir jul”. Före, däremot, är en preposition och följs bara av ett ord eller en fras: ”Jag måste griljera skinkan före Kalle Anka”.

Bruket har ändrats

Men detta är numera gamla sanningar som måste omvärderas och skillnaden har inte längre någon förankring hos oss språkbrukare. En sökning på Google ger 490 000 träffar på frasen ”före jul” och 419 000 träffar på frasen ”innan jul”. Det som tidigare har betraktas som fel används alltså i 46 procent av texterna på internet! Och de flesta språkvårdare, inklusive Språkkonsulterna, rekommenderar numera före och innan som likvärdiga prepositioner.

Välj mellan före och innan – men välj

En del vankelmodiga språkbrukare väljer ibland både hängslen och livrem och istället för att välja använder de båda orden: Jag tar alltid en kopp kaffe före innan jag sätter igång med dagens brevskörd. Det är rätt fiffigt och på sitt sätt korrekt om man separerar satserna med kommatecken.

Men vi avråder från använda konstruktionen i skrift – där får du bestämma dig innan du börjar skriva. Och helst före jul.