För stram ton? Byt ut 10 ord för en ledigare stil

Har du svårt att hitta en ledig ton i dina texter? Många skribenter tycker att det är svårt och de hamnar på ett stelt och tillgjort stilläge. Här hittar du 10 ord som du kan byta ut i din text för att få en ledig och korrekt ton.Words_small

1. Då. Det förargliga lilla ordet som kan betyda både när och eftersom. Det ger din text ett tillgjort drag – alldeles i onödan. Dessutom kan det leda till missförstånd. Använd bara när du behöver peka på en bestämd tidpunkt, till exempel Då kom tomten!

2. Erhålla. Om du brukar skriva erhålla – sluta genast med det! Ordet kan nästan alltid bytas ut mot , kort och gott.

3. Vilken eller vilket. Vilken eller vilket är oproblematiska som frågeord, men som inledare till relativbisats blir det oftast onödigt krystat. Skriv hellre som, som är lite mjukare.

4. Ej. Den moderna negationen i svenskan är inte. Det finns ingen anledning att skriva ej i dina texter.

5. Skall. År 2007 slutade Regeringskansliet att skriva skall i lagtexter och det blev samtidigt en gräsrotsreform. Använd kortformen ska i stället; låt skall vara något som bara hundar ägnar sig åt.

6. Föreligger. Om du vill ligga före ska du inte använda föreligga. Ordet har en doft av unken sommarstuga som du inte vill ha i dina lediga texter. Byt ut mot finns. Bestämningen föreliggande i till exempel föreliggande rapport kan du byta mot den här rapporten.

7. Avseende, rörande, gällande och beträffande. De långa vaga prepositionerna gör språket otympligt och byråkratiskt. De är också så betydelsesvaga att de faktiskt är helt och hållet utbytbara mot varandra. Ofta kan du bara stryka ordet eller byta ut med den kortare och trevligare prepositionen om.

8. Beakta. Byt ut beakta mot tänk på eller var uppmärksam på, ibland observera. Ordformen är byråkratisk och stel. Eller som Word skulle ha uttryckt det: Beakta ordformen beakta. I vanlig text kan den kännas ålderdomlig eller främmande.

9. Önska. Önska är ett vackert ord som uttrycker att man vill någonting riktigt innerligt, hett och kanske passionerat. Men när texterna handlar om att beställa en storlek på strumpbyxor eller välja inriktning på fondandelar lyser passionen med sin frånvaro och det lilla ordet vill blir fullt tillräckligt.

10. Såsom. Många tycker att såsom har en biblisk och därmed föråldrad klang: Såsom i himmelen så ock på jorden. Byt ut mot som eller frasen till exempel. Till exempel.

Oavsett om du är en driven skribent eller om du är nybörjare på att skriva i arbetslivet tjänar du på att försöka rensa bort de gamla och dammiga orden ur dina texter. Du kommer att märka att du får en ledigare stil och en bättre relation med dina läsare.

Tips! Vill din arbetsplats komma till rätta med tonen? Då kan du diskutera Språklig profil med oss på Språkkonsulterna. Vi hjälper er att hitta rösten som motsvarar er värdegrund.