För pratig? 10 saker som du kan stryka i din text

Har du en tendens att bli pratig och mångordig när du skriver? Många skribenter tycker att det är svårt att skriva kort, och texterna sväller ut och blir onödigt långa. Här får du 10 tips på åtgärder för att korta ner och styra upp. Och när du gjort det blir dina texter mer stringenta och din argumentation blir mer övertygande.

"I didn’t have time to write a short letter, so I wrote a long one instead." Mark Twain1. Svepande attribut

Ett attribut är en bestämning som står framför ett substantiv. Ett svepande attribut är en bestämning som, i stället för att precisera och ringa in, gör texten otydlig.
Svepande: På den aktuella utbildningen får du lära dig …  eller Kontakta mig om du har frågor om rubricerat ärende.
Stryk och skriv så här i stället: På utbildningen får du lära dig … och Kontakta mig om du har frågor om ärendet.
I båda exemplen blir det både tydligare och kortare utan attributen. (Observera att vi inte skrev I båda ovanstående exempel …)

2. Ju

Det lilla ordet känns ju (sic) så bra att använda för att mjuka upp stilen. Men om du överanvänder ordet kan dina läsare känna att du är otydlig och i vissa fall osäker. Prova att stryka eller möjligen skriva som bekant i stället. Då blir din argumentation säkrare och mer trovärdig.
Pratigt: I början på hösten har vi ju en kick-off.
Stryk och skriv så här i stället: I början på hösten har vi som bekant en kick-off. 

3. Så

Satsdubblerande är inget fel i sig men använd det bara när den inledande satsen eller frasen är lång. Annars framstår du som pratig och talspråklig.
Pratigt: Nu efter semestern så känns det skönt att vara tillbaka i vardagslunken.
Stryk och skriv så här i stället: Nu efter semestern känns det skönt att vara tillbaka i vardagslunken. 

4. Viktigt

Använder du ofta ordet viktigt? Gör inte det. Du ska ha bra mycket pondus om du kan få läsarna att acceptera att något är viktigt bara genom att skriva det. Du måste i stället (eller åtminstone samtidigt) få dem att förstå varför något är viktigt. Se på de här två exemplen:
Skriv inte: Det är viktigt att du låser skåpet.
Stryk och skriv så här i stället: Lås skåpet så att tjuvar inte kan stjäla dina saker. 

5. Sker

Om du ofta använder ordet sker i dina texter är det ett tecken på att den är nominal, det vill säga innehåller många substantiv och få verb. Gör om dina substantiv till verb i stället så kortar du ner och blir tydligare.
Nominalt: Utbetalning av lönen sker på torsdag.
Stryk och skriv så här i stället: Vi betalar ut lönen på torsdag. 

6. Kommer att

När du beskriver ett flöde ligger det nära till hands att skriva kommer att eftersom det mesta utspelar sig i framtiden. Men om det är många framtida händelser kan läsningen kännas ansträngd med alla upprepningar av kommer att. Prova att helt sonika skriva i presens i stället. Det funkar oftast.
Futurum: När du har skickat in din ansökan kommer du att få en bekräftelse via e-post.
Prova attskriva i presens: När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse via e-post.

7. Oerhört

Oerhört är ett förstärkningsord som är oerhört populärt just nu. Men varken oerhört eller andra trendiga förstärkningsord får den effekt som du strävade efter i skrivprocessen. Du ville vara trovärdig, men i stället blev trendordet en signal på att du inte har ett eget språk utan hakar på det som låter snyggt. Nej, stryk 90 procent av förstärkningsorden och visa läsaren att du har integritet.

8. Tautologier

Det är inte förbjudet med redundans i texter. Det ger läsarna andrum och låter dem smälta det som du har skrivit. Men det får inte bli för mycket av det goda. Om du är mångordig kan du söka efter tautologier – det som också kallas kaka på kaka – och stryka dem, till exempel arbetskollega, småmynt och på grund av den anledningen.

10. Stryk ett helt stycke!

Märkte du att punkt nio saknades? Kanske, men håll med om att det inte var så viktigt att det här blogginlägget förlorade på det. Oftare än du tror kan man ta bort ord, meningar och till och med hela stycken utan att texten förlorar på det. Pröva och lycka till med textbantningen!

Läs också vårt blogginlägg För stram ton? Byt ut 10 ord för en ledigare stil