Fånga din läsare eller lyssnare genom att skapa delaktig­het

Hur gör man för att fånga sin läsares eller lyssnares uppmärksamhet? Ja, gå till dig själv: vad får dig att lyssna? Och vem lyssnar du helst på: någon som bryr sig om dig och din situation, eller någon som står långt ifrån dig? Svaret kan tyckas givet, men trots det ser vi ofta prov på det senare i texter och presentationer – skribenter som ställer sig väldigt långt ifrån sina läsare. Försök i stället att vinna läsarens uppmärksamhet genom att skapa delaktighet.

Inledningen är avgörande

Den klassiska retoriken säger att du måste uppnå tre saker redan från början för att kommunikationen ska fungera. Du måste

  • skapa ett intresse för ämnet
  • få lyssnarens förtroende
  • göra lyssnaren välvilligt inställd till den fortsatta kommunikationen.

Det här gäller både talare och skribenter.

Ett viktigt sätt att uppnå detta är att få läsaren eller lyssnaren att känna sig delaktig. Det kan du göra från början genom att lyfta något som ni har gemensamt, till exempel redan i inledningsfasen: ”Har du också funderat på hur sjukvårdspolitiken i Solna egentligen fungerar?” Finn en ”gemensam mark” att stå på. Något ni delar – ett intresse, ett problem eller en övertygelse.

Du vill ha en relation

Så långt är allt väl, men det räcker inte. För att läsaren eller lyssnaren ska känna sig delaktig på riktigt krävs det att denne upplever sig ha en relation till dig. Inledningen av en text eller en presentation måste skapa just en sådan relation. För även du lyssnar väl hellre på någon som du har en relation till? Du lyssnar mer på någon som visar intresse för dig och din situation, än någon som inte gör det.

Den här relationen kan du skapa bland annat genom att tänka på hur du formulerar dina budskap, vilka exempel du väljer och vilka retoriska frågor du ställer. Allra helst ska varje läsare eller lyssnare känna att det är till just honom eller henne du vänder dig.

Bygg en bro

En bra bild att ha i huvudet kan vara att du i inledningen på en text eller en presentation ska bygga en bro mellan dig och läsaren eller lyssnaren. Om du försöker att pracka på den andre dina åsikter och uppgifter utan att först ha byggt bron, så kommer kommunikationen inte att fungera, för vem vill kommunicera med en främling som ställer sig långt, långt bort? Om du däremot har lyckats bygga bron genom att visa intresse för läsaren, så kan du sedan lätt låta fakta, siffror, synpunkter och argument gå över bron – vägen står öppen!

Intresset måste vara äkta

Men kom ihåg: ditt intresse för din läsare och lyssnare måste vara äkta! Det går inte att fejka. Du blir alltid avslöjad om du låtsas bry dig när du inte gör det, och då kraschar kommunikationen. Men om ditt intresse är äkta så kommer det också att generera äkta uppmärksamhet, förtroende och delaktighet.

Ta rätt perspektiv

Det här är också en fråga om perspektiv. Många texter och presentationer visar med plågsam tydlighet att skribenten kommunicerar ”själviskt”, alltså helt från sig själv, inifrån och ut, enkelriktat till läsaren. Det skapar ingen delaktighet. Det skapar ingen läs- eller lyssnar­lust. Försök i stället att kommunicera utifrån och in. Sätt dig in i läsarens situation och kommunicera utifrån vad du tror att läsaren vill veta och vilka behov och förutsättningar läsaren har. Det känner läsaren direkt, och det skapar just delaktighet.