Facktermer – så hanterar du dem

Skriver du texter som innehåller facktermer? Kom ihåg att du kan behöva förklara termerna för att dina läsare ska förstå budskapet. Här får du fem användbara tekniker för det.

Som språkkonsulter pratar vi mycket om vikten av att använda enklare ord. Men ibland är det nödvändigt att använda facktermer eller juridiska begrepp för att en text ska bli korrekt. Om dina läsare känner till facktermerna eller begreppen är det inga problem – annars behöver du förklara dem.

Fem tekniker för att förklara facktermer

Det smidigaste för läsarna är om du berättar vad termen betyder direkt i texten. Här är fem tekniker du kan använda.

1. Signalera att ordet kan vara nytt för läsaren

Vi tar också hänsyn till dina så kallade levnadsvanor.

Här visar du att ”levnadsvanor” betyder något specifikt, vilket kanske inte är självklart för läsarna eftersom ordet också används i allmänspråket. I det här sammanhanget är ”levnadsvanor” inte vanor i största allmänhet, utan något alldeles särskilt, och läsarna behöver känna till det för att kunna tolka texten rätt. Tekniken signalerar också att det är rimligt att läsarna inte känner till termen.

Komplettera gärna din signal genom att antingen hänvisa till en ordlista eller förklara termen direkt i texten:

Vi börjar med att göra en så kallad förhandsbedömning. Det innebär att …

2. Lägg in epitet som förklarar

Vi använder teknikerna P3P och OPS.

Epitet fungerar som etiketter – de beskriver orden och hjälper därmed läsarna att tolka dem. Bara genom att tala om att ”P3P” och ”OPS” är en sorts tekniker vägleder du läsarna. Det passar särskilt bra om det inte spelar så stor roll för läsförståelsen vad teknikerna går ut på. Poängen kanske är en helt annan, och då räcker det om läsarna känner till att de här förkortningarna förekommer. Annars kan du även här komplettera med en förklaring direkt i texten.

3. Ge exempel

Läkarna diskuterar riskerna med joniserande strålning, till exempel röntgenstrålning.

I sin första barnbok skrev han om åska, orkaner och andra väderfenomen.

Använd ett eller flera konkreta exempel på vad termen står för, helst sådana som dina läsare är väl bekanta med. Det räcker ofta för att läsarna ska förstå det övergripande budskapet i texten.

4. Förtydliga facktermen kortfattat

Ett föreläggande, det vill säga en skriftlig order från myndigheten, måste du följa inom tre veckor.

Här förklarar du helt kort en term för läsaren, som nu förstår att ett föreläggande är ett skriftligt meddelande med krav på att hen ska göra något särskilt. Det här sättet – med inskott – fungerar när förklaringen är kort. Inled gärna med ”det vill säga” eller ”alltså” för att framhäva förklaringen.

5. Förklara facktermen i en egen mening

Om vi betalar ersättning till dig för en skada är det bara vi som har rätt att kräva ersättning av den som har orsakat skadan. Det kallas att vi övertar din rätt till återkrav.

När förklaringen är lite längre passar det bra att lägga den i en egen mening. I exemplet står förklaringen före termen, men du kan lika gärna introducera termen först och sedan förklara den.

Ibland övertar vi din rätt till återkrav. Det innebär att …

Det finns alltså flera sätt att signalera och förklara facktermer för att vägleda läsarna. Men ifrågasätt alltid om en viss fackterm behövs, eller om det finns ett mer allmänspråkligt ord som du kan använda i stället. Tänk på läsarna och anpassa ordvalet efter deras behov, så kommer du långt.