2 juni: Seminarium – Interkulturell kommunikation

Interkulturell kommunikationAtt kommunicera med människor från alla delar av världen innebär utmaningar på flera sätt. Välkommen till en eftermiddag när du har chansen att lära dig mer om interkulturell kommunikation. På seminariet lär vi ut ett enkelt språk och diskuterar bemötande och traditioner som bidrar till att forma vår kommunikation. Vi diskuterar också ordval, innehållsurval och perspektiv.

Under seminariet kommer vi att ta upp och samtala kring följande frågor:
• Hur förhåller vi oss till vår egen och andras språkliga kultur?
• Hur påverkar våra förhållningssätt den muntliga och skriftliga kommunikationen?
• Vad kan gå fel i kommunikationen?
• Universella koder, finns de?
• Finns det typiskt svenska och typiskt icke-svenska sätt att kommunicera på?
• Avkoda den du ska kommunicera med – mottagaranalys
• Skriftlig kommunikation i ett mångkulturellt perspektiv – hjälpare och stjälpare

Seminariet vänder sig i första hand till dig inom offentlig sektor som möter, samarbetar och kommunicerar med människor med olika kulturell och språklig bakgrund, och som vill öka din medvetenhet om hur du och andra kommunicerar.

Tid: Torsdag 2 juni, klockan 13.30-16.00
Plats: Möteskontoret på Sankt Eriksgatan 9, Stockholm
Pris: 1 875 kronor. Moms tillkommer.

Interkulturell kommunikation