Enkelt juridiskt språk på Skatteverket

Det har blivit enklare att deklarera med teknikens utveckling, men fortfarande är det viktigt att skatteinformationen är tydlig om det ska bli rätt. Nu förändras det juridiska språket på Skatteverket för att bli bättre anpassat för läsarna och för webben. Juridisk jargong och byråkratsvenska med krånglig meningsbyggnad och svåra ord är snart historia. Språkkonsulternas Mats Hydbom har varit en del i projektet och i detta språkbrev berättar han om hur Skatteverket har gått från krångel till klarspråk.

Uppdraget – gör informationen tillgänglig på webben!

För några år sedan fick Skatteverket i uppdrag att göra sin mycket omfattande och ganska detaljerade skatteinformation tillgänglig på webben. Tidigare hade denna information publicerats i en serie tryckta handledningar som Skatteverket gett ut varje år. Det handlade om närmare 10 000 boksidor som nu skulle skrivas om för att kunna publiceras på Skatteverkets webbplats.

Nödvändigt att skriva om

Skatteverket insåg tidigt att det inte var lämpligt att lägga ut informationen på webben så som den sett ut i sin tryckta form. Webben som informationskanal ställer, som bekant, helt andra krav på informationsurval, sökbarhet, struktur och stringens i språket. Men webben erbjuder också många nya möjligheter att paketera och presentera information på ett sätt som gör det lätt för läsaren att snabbt hitta rätt, och de möjligheterna ville Skatteverket utnyttja fullt ut.

Vem ska läsa och använda skatteinformationen?

Den tänkta läsaren av skatteinformationen på webben är inte den stora allmänheten. I stället tänker man sig i första hand att Skatteverkets egna medarbetare ska använda informationen i sitt dagliga arbete. Även externa parter som jurister, ekonomikonsulter med flera kan förstås ha nytta av informationen. Den läsare man tänker sig är alltså en person med viss juridisk kunskap och goda kunskaper om skatter, men utan djup expertis inom varje specialområde.

Många skribenter som behöver stöd

Skatteverket är en stor organisation med 11 000 medarbetare på ett hundratal orter i Sverige. Många hundra av dessa medarbetare är jurister som skriver just den typ av skatteinformation som nu publiceras på webben. Därför var omskrivningsprojektet ett gigantiskt företag. Hur skulle man kunna underlätta för alla dessa jurister att skriva på ett nytt sätt, med webben som kanal och med läsaren tydligt i fokus?

Vad gjorde Skatteverket?

För ett och ett halvt år sedan anlitade Skatteverket fem konsulter från Språkkonsulterna (varav jag var en). Då hade projektets förberedande faser redan pågått ett tag. Språkkonsulterna genomförde raskt ett stort antal uppstartsmöten med jurister och skribenter från hela landet. Där tog vi upp hur de bör tänka när de skriver för webben. Det handlar om att välja ut rätt information för varje sida (enligt principen ett syfte = en sida), men också om att bara ha information på ett ställe och i stället utnyttja möjligheten att länka mellan olika sidor. Mötena med skribenterna handlade förstås också mycket om det viktiga läsarperspektivet: att som skribent ständigt ha läsaren för ögonen, sätta sig in i vilken information läsaren kan tänkas vara på jakt efter och anpassa texten därefter.

Det viktiga, enkla språket

En annan viktig aspekt i projektet var förstås språket. Skatteverket arbetar aktivt för att skriva och tala klarspråk, och nu fanns förstås en lysande möjlighet att befästa detta. Vi språkkonsulter fick dra en lans för det enkla, konkreta och tydliga språket, fritt från krånglig meningsbyggnad, juridisk jargong och svåra ord och facktermer.

Texter bollades i många omgångar mellan oss och juristerna i ett digitalt samarbetsrum och även vid videokonferenser och andra möten. Formuleringar diskuterades, meningsbyggnad granskades, ordval ifrågasattes. Coachning av juristerna som skribenter blev metoden för dagen. Under projektets gång tog vi också fram en skrivhandledning för projektet som tar upp olika aspekter av språket kopplat till det viktiga läsarperspektivet, men även hur skribenterna bör tänka om informationsurval, struktur och länkning.

Hur gick det?

Projektet pågår fortfarande och kommer så att göra i ytterligare några år. Men redan nu har närmare 200 av Skatteverkets jurister coachats i skrivande. Vi  kan konstatera att de tagit till sig klarspråkstanken på ett mycket positivt sätt. Visst stötte Språkkonsulterna någon gång på patrull, men jurister lyssnar ju till sakskäl, så det var upp till oss att visa och leda i bevis att det enkla språket inte leder till simpla texter utan precision – tvärtom kan det tydliggöra komplexa juridiska sammanhang på ett pedagogiskt sätt. Att skriva webbanpassat och för läsare med särskilda förutsättningar blev efter en tid närmast en vana för juristerna på Skatteverket.
Mats Hydbom – din personliga språkrådgivare