En ordbok för alla

Känner du någon som håller på att lära sig svenska, kanske ett barn eller någon som är född i ett annat land än Sverige? Då behöver du säkert ibland förklara vad ett ord betyder. När dina egna ord inte räcker till så vänder du dig kanske till ordboken. Men när du slår upp ordet i ordboken får du inte alltid någon bra hjälp. Ordet du sökte förklaras bara med ett annat svårt ord. Du löser det säkert oftast på egen hand men ibland kanske du skulle behöva en annorlunda och mer konkret ordbok.

Cirkeldefinitioner är svårbegripliga

Förklaringar i ordböcker kan dessutom ibland vara cirkeldefinitioner. Det betyder att ett ord förklaras med ett annat som i sin tur förklaras med det första ordet. Om du ska förstå sådana ordförklaringar krävs det god kunskap i språket. Annars förstår du inte orden i förklaringen. Men om du är i färd med att bygga upp ditt ordförråd behöver du förklaringar som knyter an till din vardag och som är formulerade på ett vardagligt språk.

Natur och kulturs ordbok ger konkreta förklaringar

I Natur och kulturs Svenska ordbok förklaras orden på ett mycket konkret sätt, med vardagliga ord och fraser och även med språkexempel. Ta bakterie som exempel. Natur och kultur ger förklaringen ”en typ av cell som kan ge sjukdomar”. I Nationalencyklopedins ordbok är förklaringen ”typ av primitiv, encellig mikroorganism utan cellkärna”.

Nationalencyklopedin kräver att du redan har goda kunskaper i svenska språket och i biologi. Natur och kultur ger ingen strikt vetenskaplig definition. I stället har de valt att sätta in ordet i ett vardagligt sammanhang. De beskriver ordet med hur det kan påverka dig: en bakterie kan ge sjukdomar.

Instruktion är ett annat bra exempel. Natur och kultur ger förklaringen ”en text eller bild som talar om eller visar hur man ska göra”. De ger också språkexemplet ”Följ instruktionen så går det lättare att koppla in datorn”. I Nationalencyklopedin är förklaringen ”anvisning om lämpligt tillvägagångssätt”. Den som har problem med datorn vill nog mycket hellre att någon ”talar om eller visar hur jag ska göra” än ger en ”anvisning om lämpligt tillvägagångssätt”!

Natur och kulturs Svenska ordbok är skriven för unga och vuxna studerande och för deras lärare. Men alla kan ha god nytta av en ordbok som talar klarspråk. Det kom ut en ny upplaga av Natur och Kulturs ordbok år 2006.