Klarspråk – en annorlunda Norgehistoria

Många av Språkkonsulternas kunder är myndigheter, och vi har därför ganska bra koll på olika språkprojekt inom svensk statlig förvaltning. Då och då deltar vi i internationella konferenser för att berätta om vårt arbete och lära oss ännu mer om klarspråk i andra länder. Den senaste konferensen vi deltog i var PLAIN 2013 i Vancouver i Kanada nu i oktober.

De internationella konferenserna är en fantastisk inspirationskälla för oss. Det är fascinerande att höra hur andra länder jobbar med språkfrågor, ofta utifrån helt andra förutsättningar. Ibland finns dock inspirationskällan närmare än vi tror. Efter att ha rest runt halva jordklotet till Vancouver upptäckte vi till exempel att de har genomfört flera lyckade språkprojekt i Norge.

Myndigheten som förvandlade Sisyfos till Hermes

Den norska myndigheten för barn, jämlikhet och social integration har slagit fast att det juridiska språket inte är hugget i sten – det bara verkar så. Efter ett omfattande språkprojekt slipper nu Sisyfos sitt evighetsarbete i uppförsbacken och flyger i stället fram på vingar likt Hermes, som projektledaren uttryckte det.

I projektet började de förändringsarbetet uppifrån, med klarspråksseminarier för ledningsgruppen, och lät det sedan sippra ner genom hela organisationen. Ledningens stöd och engagemang har varit en avgörande framgångsfaktor, och tack vare en tydlig aktivitetsplan för framtiden känner de sig också säkra på att utvecklingen kommer att fortsätta åt rätt håll och inte stagnera. Vi som åhörare blev både imponerade och inspirerade!

Norska vägverket skrev om och mätte

Även det norska vägverket presenterade ett lyckat språkprojekt. Bakgrunden till projektet var de onödigt många samtal som kundtjänsten fick efter de stora utskicken. De som ringde frågade nämligen nästan uteslutande om sådant som det borde ha funnits svar på i breven. Men tydligen saknades informationen, eller gick inte att hitta eller förstå. Inom ramen för projektet skrevs breven om, och de fick ett rimligare antal samtal.

Det som är särskilt intressant med det här projektet är de mätningar som de gjorde både före, under och efter textbearbetningen. Dessutom gjorde de fokusgruppsundersökningar och intervjuer för att ta reda på vad som saknades i texterna. Sådant skulle vi gärna se mer av även här i Sverige!

Norge är på G

I korthet kan vi sammanfatta intrycken från de här två seminarierna med att Norge är ett klarspråksland att räkna med. Vi som arbetar med dessa frågor i Sverige borde därför vända blickarna dit för att se och lära av det de gör. Men nästa gång ska i alla fall inte vi åka så långt för att bli inspirerade – bara över Kölen.

Vilken bra Norgehistoria!

Dina personliga språkrådgivare
Anki Mattson och Sara Rösare