Dua, nia och via – tips för tonsäkra texter 

Det finns mycket som påverkar tonen i en text. Det är inte bara vilka ord du väljer och hur du strukturerar dina meningar som påverkar hur läsarna uppfattar ditt tonfall. Ditt tilltal till läsarna påverkar mer än du kanske tror. Dessutom spelar det stor roll hur du omtalar dig själv. Det här inlägget handlar om olika val du kan ställas inför när du skriver, och vilken effekt de olika alternativen har på din text.

Alla texter har läsare. Det kan vara många, några få eller bara en. Men alla läsare vill känna att texten vänder sig till just dem. Det enklaste, tydligaste och oftast bästa sättet att ge läsaren den känslan är att tilltala dem med du. Det är rakt på sak och upplevs av så gott som alla som helt naturligt. Framför allt om du skriver du med liten bokstav. Stor bokstav gör att ordet sticker ut och stör läsrytmen. Och du vill ju inte att läsarna ska fastna på en sådan liten detalj som ett tilltalsord, när du har så mycket viktigt att säga. Eller hur?

Skippa det nya Ni

Det är länge sedan som tilltalsordet Ni var artigt eller naturligt. Yngre personer menar nog väl med att nia, men de som faktiskt blir niade känner sig ofta obekväma med det. Det kan till och med uppfattas som en förolämpning. Förr niade man nämligen nedåt: personer som hade ett fint yrke titulerades efter det, medan Ni reserverades för tjänstefolket.

Omskrivningar som den som det berör, patienten eller person som äger bostadsrättslägenhet gör texten stel och opersonlig. Om det inte är en stel och opersonlig relation till läsarna som du vill skapa, gör du därför bäst i att undvika sådana formuleringar. Det är oartigt att prata om en person som är närvarande i rummet (läs: texten).

PersonligtOpersonligt
Om du har hyrt ut eller sålt en bostad i utlandet ska du redovisa detta i deklarationen.Person som har hyrt ut eller sålt en bostad i utlandet ska redovisa detta i deklarationen.

Hallå, vem är du?

Läsarna vill inte bara få bekräftelse på att de själva finns med i texten. De vill också veta vem du är. Du måste alltså även bestämma hur du ska omtala dig själv. I privata sammanhang är det ofta enkelt – jag är ju jag. I professionella texter är det ofta svårare. Är jag verkligen jag, eller är jag företaget eller myndigheten som jag jobbar på? Att skriva jag kan kännas pratigt och för personligt, medan det ger ett stelt och opersonligt intryck att upprepa myndighetens eller företagets namn.

Vad som är det bästa valet beror på sammanhanget. Och det är viktigt att du gör ett medvetet val som du håller dig till genom hela texten. Många organisationer har regler om just det här. Det är regler som du måste känna till om du skriver i din organisations namn.

Vi är ett underbart ord

På Språkkonsulterna älskar vi pronomenet vi. Att då och då stoppa in ett vi i stället för att upprepa företagets eller organisationens namn gör texten både personlig och varierad. Dessutom ger det ett vederhäftigt och förtroendeingivande intryck när hela organisationen helt och hållet står bakom texten.

PersonligtOpersonligt
Språkkonsulterna är en fullservicebyrå inom skrivande och kommunikation. Vi skriver och redigerar texter, utbildar skribenter och tar fram språkliga profiler. Hör av dig för att få veta mer om våra tjänster.Språkkonsulterna är en fullservicebyrå inom skrivande och kommunikation. Språkkonsulterna skriver och redigerar texter, utbildar skribenter och tar fram språkliga profiler. Hör av dig för att få veta mer om Språkkonsulternas tjänster.

Du måste dock vara väldigt noga när du bestämmer vilka som ingår i ditt vi. Är det vi på företaget, vi i arbetsgruppen eller du och din läsare? Om du är inkonsekvent blir texten väldigt förvirrande för läsaren.

Tänk först och skriv sedan

Det viktigaste att tänka på när du väljer hur du tilltalar din läsare eller omtalar dig själv är vilken effekt du vill uppnå. Det är syftet med texten och dess kontext som bestämmer vad som är bra och vad som är dåligt. Det finns inget som alltid är rätt, och inget som alltid är fel. Så tänk efter ordentligt, diskutera med dina kollegor och prova de olika alternativen.