Digitalisering utan begripliga texter – värsta floskeln?

Kö till floskelkiosken på Offentliga Rummet
I början av juni var Språkkonsulterna en av utställarna på Offentliga Rummet i Visby, en årlig ”mötesplats för inspiration och tankeutbyte om hur digitalisering kan bidra till en modern och samverkande offentlig sektor”. Få besökare missade vår monter med den gula Floskelkiosken, där vi delade ut mångsidiga floskler som passar lika dåligt i varje text de förekommer i.

Samtalen i vår monter handlade inte så mycket om floskler, inte heller om tekniska lösningar. Desto mer pratade vi om sådant som språkets demokratiska roll i kommuners och myndigheters e-förvaltning, om behovet av tydliga texter för att uppnå effektivitet och om utmaningar med att ta fram formulär som fungerar för mottagaren. (Visste du att hela 80 procent av kommunernas bygglovsansökningar måste kompletteras?)

Begriplig kommunikation var helt rätt på plats på denna konferens!

Eftersom vi var de enda som lyfte fram content med ett begriplighetsperspektiv väckte vi verkligen intresse. De andra utställarna var framför allt it-konsulter – så ser det ju ofta ut när temat är it, webb och digitalisering. Men vår kompetens behövs i varje it-projekt. Den övertygelsen fick vi bekräftad i våra samtal med både konferensdeltagare och utställare.

Som språkkonsulter vet vi att många problem i gränssnittskommunikationen kan lösas om man i högre grad lägger krut på begripligheten i texterna. Man måste se användarna även som läsare och fundera igenom hur texterna behöver anpassas för att nå fram till dem. Det borde vara lika självklart som att tänka igenom it-kraven och designen.

En webbplats eller e-tjänst utan tydlig textkommunikation är varken effektiv eller demokratisk. Kanske har den en snygg yta, men den blir inte verkligt användbar. Ja, lite grann som en floskel, faktiskt.