Snart premiär för CSN:s nya webbplats

Skärmklipp från CSN:s nya webbplats.

I morgon är en stor dag för Sveriges nuvarande och framtida studenter – CSN lanserar nämligen sin helt nya webbplats! Våra medarbetare Ingrid Herbert och Annasara Jaensson har arbetat med den nya webbplatsen under hela året.

– Det har varit ett grundligt arbete, berättar Ingrid. Ofta får vi språkkonsulter i uppdrag att arbeta med texter som redan finns, i en struktur som redan finns. Det kan vara frustrerande, eftersom vi kan se hur webbplatserna skulle vara mer logiska och användarvänliga om de ordnades på ett annat sätt. I det här projektet har vi varit med och byggt från grunden. Och det blir så bra!

Nya webbplatsen – ett samarbete mellan olika kompetenser

I arbetet med den nya webbplatsen har personer med olika kunskaper jobbat tillsammans. Både Annasara och Ingrid lyfter det som en av de viktigaste aspekterna i arbetet. Förutom språkkonsulter har webbplatsens redaktörer, myndighetens sakkunniga, jurister, it-utvecklare och ux-designers varit inblandade.

– Vi har alla bidragit med vår egen expertis och våra erfarenheter, men också lyssnat på varandra, berättar Annasara. På så sätt har vi kunnat se webbplatsen och sidorna ur olika perspektiv. En annan viktig del i bygget har synpunkterna från Funka varit. De har testat hur tillgänglig webbplatsen är för personer med olika funktionsnedsättningar. Och så får vi inte glömma alla de synpunkter vi har fått in från er som gått in och testat betasajten under arbetets gång! Det är roligt med så direkt återkoppling.

Anlita oss till nästa webbprojekt

Vill du också stärka upp ditt webbteam med språkkonsulter? Hör av dig till oss och berätta om webbprojektet, så tar vi fram en skräddarsydd lösning. Vi kan till exempel sitta på plats hos er, granska texter vid behov eller utbilda anställda inom webbskrivande och tillgänglighet.

Kontakta oss

Hyr skribent och copywriter

Språkgranskning och textredigering

Kurs om att skriva för webben