Våra coronalöften – för långsiktig förändring

Coronapandemin ruskar om oss alla och får oss att tänka på vad som är verkligt betydelsefullt. Inspirerade av vår samarbetspartner Yennenga Progress har vi därför lovat oss själva att sträva mot att bli en bättre och klokare arbetsplats – inte bara här och nu, utan i ett längre perspektiv. Yennenga Progress kallar det för corona promise, eller coronalöfte på svenska.

Vi har formulerat två coronalöften:

1. Vi ska stimulera ideellt arbete

Vi vill stimulera våra medarbetare till att engagera sig ideellt inom vårt verksamhetsområde: språk, text och begriplighet. Den som jobbar 4 timmar ideellt med något sådant får därför jobba 4 timmar med samma sak på arbetstid.

2. Vi ska vara en hållbar arbetsplats

Vi stävar förstås alltid efter att vara en hållbar arbetsplats men vi ska bli ännu bättre på att

  • arbeta på distans när det går: för medarbetare med långt till kontoret ger det en mer hållbar personalsituation
  • ta hand om vår hälsa: gå ut och andas, ta pauser, röra på oss
  • värna om andras hälsa: jobba hemma när vi har symtom på förkylning eller något annat smittsamt (och förstås sjukskriva oss när vi är sjuka).
    .

Vad blir ditt coronalöfte? Dela gärna med dig under hashtaggen #mycoronapromise i sociala medier.

Läs mer om Yennenga Progress

Yennenga Progress initiativ #mycoronapromise (yennengaprogress.se)

Om vårt engagemang i Burkina Faso i samarbete med Yennenga Progress