Borås Stad startar lättlästforum för medarbetare

Det är extra viktigt att målgruppsanpassa texter som riktar sig direkt till personer med olika funktionsnedsättningar. Det vet kommunikatören Matilda Björk som jobbar åt Borås Stad. Därför anlitade hon Språkkonsulterna för att hålla en utbildning i att skriva lättläst. Nu har förvaltningarna börjat jobba med interna lättlästforum.

Matilda Björk

Matilda Björk är språkkonsult i grunden. Hon jobbar som kommunikatör vid två förvaltningar inom socialtjänsten i Borås Stad, Sociala omsorgsförvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Där ser hon till att hålla arbetet med begripliga och målgruppsanpassade texter levande. Bland annat har Matilda själv hållit interna utbildningar i klarspråk på båda förvaltningarna.

Varför ville ni fördjupa er i lättläst?

– Det började egentligen med att vi ska ha mer lättläst information på Borås Stads webbplats. Därifrån växte det, eftersom vi på den ena förvaltningen jag arbetar på ansvarar för kommunens funktionshinderverksamhet, och många ur målgruppen behöver lättläst.

– För oss är det viktigt att vi har kompetens om lättläst i organisationen, så att vi kan arbeta med det på ett långsiktigt sätt. Det är också viktigt att flera personer har kompetensen, så att inte ansvaret bara ligger på en person.

Berätta om era lättlästforum!

– Efter Språkkonsulternas utbildning skapade vi något som vi kallar för lättlästforum. Syftet är att hålla kunskapen vid liv och arbeta metodiskt med att ta fram fler texter på lättläst. På forumen träffas vi som arbetar i olika stödfunktioner och arbetar med webbtexter. Vi bjuder även in enhetschefer som kommer om de har någon särskild text de behöver hjälp med, till exempel informationsbrev till brukare.

– Forumen är på många sätt rena arbetsmöten där vi skriver lättlästa texter tillsammans och bollar med varandra. Vi har bara haft tre träffar än så länge och håller på att sätta formerna för det, men det känns som att vi redan gjort stor nytta!

Så här arbetar alltså Borås stad med lättläst. Vill din arbetsplats också satsa på lättläst? Hör av dig till oss, så hjälper vi er att komma igång. Vi kan utbilda dig och dina medarbetare, stötta uppstarten av lättlästforum, skriva lättlästa texter och mycket mer.

Kontakta oss

Kurs: Skriva lättläst

Så arbetar vi med lättlästa texter