Bindestreck eller tankstreck?

Vi har några olika streck att välja på när vi skriver. Det korta bindestrecket som används mellan ord och orddelar och det lite längre tankstrecket som används mellan satser och delar av meningar. Tankstrecket signalerar en paus i läsandet, det vill säga det ger läsaren tid för en tanke. Bindestrecket däremot binder samman och signalerar att du ska läsa ihop orden som binds samman. Men det finns förstås en hel del undantag…

Bindestreck

När man avstavar ett ord i slutet av en rad använder man alltid bindestreck.

Sammansatta ord skriver man oftast utan bindestreck men ibland behövs det ett bindestreck för att sammansättningen ska synas tydligare. Utländska ord i svenska språket som är sammansatta med ett svenskt ord skrivs i början med bindestreck, till exempel offpist-åkning. När ordet och begreppet är etablerat tas bindestrecket bort – offpiståkning. Ett annat tillfälle då bindestrecket behövs för tydlighetens skull är för att skilja på sammansättningar som är lätta att blanda ihop: glass-skål och glas-skål.

I sammansättningar med siffror och förkortningar används bindestreck: Fotbolls-VM, s-politiker. Men i vanliga sammansättningar med namn använder man inte bindestreck: Storstockholm, Malmöbo.

Tankstreck

Tankstreck används för att visa att nu kommer det något oväntat: Experimentet för att återskapa Big Bang blev – uppskjutet. Runt inskott i meningar används det också: Nu är det höst – åtminstone känns det så – och naturen börjar långsamt slå sig till ro. Här skulle det även ha fungerat med en parentes runt inskottet.

Men den vanligaste användningen av tankstrecket är kanske ändå mellan siffror och ortsnamn. Tankstrecket ersätter då orden ”från … till” eller ”mellan … och”. Du ska alltså inte skriva ut dessa ord när du har använt tankstreck:

Mataffären har öppet 9–21.
Matchen Luleå–Linköping slutade oavgjort.
År 2004–2009.

Vid repliker används också tankstreck. Varje ny replik börjar då på en ny rad och med indrag:
– Vem är du?
– Jag är Döden.

Och till sist en bonuskunskap för matematikern: tankstrecket används också som minustecken!