Berättande är en språklig konst

Språklig kommunikation är samhällsbärande, i det kan nog alla instämma. Men det är kanske lätt att glömma hur betydelsefullt berättandet är. Vi berättar för varandra vad vi gjort idag, företag och myndigheter berättar om vad de gör. Vi låter tidningarna berätta för oss om vad som händer i världen och vi ägnar timmar åt berättelser av olika slag på tv.

Är du bra på att berätta en god historia?

Om du är en bra historieberättare behärskar du troligen många färdigheter, till exempel uttal, satslära, semantik och dramaturgi. Det är några av de färdigheter som behövs vid muntligt berättande. Ska du dessutom läsa eller skriva ned berättelsen behöver du förstås ytterligare färdigheter. Men visst är det fantastiskt vad mycket vi måste kunna för att behärska ett språk?

Konsten att fängsla en publik

Dramaturgi är konsten att berätta en handling så att den fängslar publiken. Egentligen handlar det om det som all information handlar om; för att vi ska förstå vad som händer behöver vi ha viss bakgrundsinformation, och för att vi ska vara beredda att lyssna måste vi bli berörda på ett eller annat sätt.

Men samtidigt skiljer sig berättandet från de flesta texttyper som finns på arbetsplatser. Texter i yrkeslivet ska gärna vara kortfattade och exakta. Vi presenterar det viktigaste först och lägger oss vinn om att skriva begripligt. Men när vi berättar bygger vi istället upp en spänning. Vi måste väcka intresse, presentera dem som berättelsen handlar om och förklara situationen. Sedan trappar vi upp spänningen, kommer till någon form av lösning och ett avslut.

De betydelsebärande berättelserna

Även om berättelser sällan passar i yrkeslivets texter kan berättelser fungera bra för att bära fram viktig information. Alla som har hört sagan vet att ropar man ”vargen kommer” i onödan får man ingen hjälp när vargen till sist verkligen kommer. Genom berättelser har vi människor alltid lärt oss om såväl regler som om samhället och om varandra. Det innebär förstås att vi med berättelser aktivt kan påverka hur andra uppfattar oss, vår familj, vårt företag och så vidare.

Vid det här laget har det väl inte undgått någon att se hur Ica skapat en berättelse om affären där Stig, Ulf och de andra visar hur trevligt det är i en Ica-affär.

Corporate storytelling – de sanna berättelserna om ditt företag

Om vi vill påverka är de sanna berättelserna ännu effektivare än de fiktiva. Vi vill gärna höra om hur andra får hjälp, hur problem blir lösta och hur allting slutar bra. De som löser problemen gör ett positivt intryck på oss, ofta även om vi medvetet försöker stå emot.

Att samla in och sprida de positiva berättelserna om ett företag är ett billigt och effektivt sätt att skapa positiva intryck. Men det kräver förstås att du använder din språkliga kompetens, och kanske slipar din berättarteknik. Som alltid när du använder språket har du all din omedvetna kunskap att ta till, förutom den medvetna. Kanske behöver du dessutom tillägna dig ny kunskap därutöver. Men är det inte det som gör det hela så roligt och utmanande? Språket utvecklas ständigt, och vi blir aldrig fullärda. Vi blir bara hela tiden mer och mer kompetenta.