Bemästra ord som slutar på ande och ende

De flesta med svenska som förstaspråk kan böja ord på rätt sätt. Det heter myndigheternaäppletflickans och golvmoppar. Men det finns en grupp substantiv som många gör fel på, till och med skickliga skribenter. Jag syftar på ord som slutar på ande och ende.

Var därför noga med de orden. Om du står i begrepp att skriva ett ord med ande eller ende i slutet, stanna upp en stund och försäkra dig om att du böjer ordet rätt. Om du känner dig osäker så finns det hjälp att få.

Varför blir det fel?

En anledning till att det blir fel är att det handlar om två olika böjningsmönster. Substantiv som slutar på ande och ende följer nämligen olika mönster beroende på om de är

  • en-ord som målsägande, överlevande eller ordförande
  • ett-ord som överklagande, antagande eller yrkande.

Det som ytterligare krånglar till det är att de olika ändelserna är likadana, men har olika innebörd. Lägg till ett efter en-ordet ordförande och du får ett ord i bestämd form, ental. Lägg till samma bokstav efter ett-ordet antagande och du får ett ord i obestämd form, flertal.

Man kan tappa sugen för mindre.

Och svårast av allt är boende, som både kan vara en-ord och ett-ord, med olika betydelser. En boende är en människa som bor någonstans, och ett boende är ett ställe där någon bor.

Därtill finns en massa andra ord i andra ordklasser som slutar på ande och ende. Vad sägs om adjektiv som alarmerande, banbrytande och välgörande som beskriver substantiv? Eller adverben uteslutande och fortfarande som beskriver hela meningar eller verb? Sedan finns det ord som övervägande som kan vara ett substantiv, men också ett adjektiv eller ett adverb.

Var det någon som sa att språk var okomplicerat? Inte jag. Men spännande är det.

Sedan finns det ju prepositioner också, till exempel beträffande och angående. Fast de går ju lätt att ersätta med det lilla fina ordet om.

Tre sätt att göra rätt

Men förtvivla inte! Det finns lösningar. Använd en av tre metoder:

  • ta hjälp av ordboken
  • skriv om med andra ord
  • red ut saken ordentligt.

Ta hjälp av ordboken

Om du vill göra det enkelt för dig, använd den utmärkta källan svenska.se. Här finns svar på många frågor – även på frågor om ord som slutar på ande och ende. Slå upp ordet och klicka på SAOL. Där kan det se ut så här:

Skriv om med andra ord

Att skriva om med andra ord är ett favoritknep i alla lägen. Om en mening eller ett ord trilskas och du är osäker på om det blir rätt – välj andra ord! Det finns ju så många.

Du måste kanske inte använda boende om människor. Testa om det går att skriva om, till exempel de som bor i husetOrdförande kanske kan bli den som leder mötet?

Red ut saken – vilket ord böjs på vilket sätt?

Är du en person som gärna går till botten med olika problem? Ja, då återstår bara att reda ut saken.

  1. Börja med att ta reda på om ditt ord med ande eller ende är ett substantiv. Går det att räkna eller att böja i genitiv? Kan du till exempel säga flera antaganden eller ordförandens? Då har du att göra med ett substantiv. Andra ordklasser böjs inte på det sättet.
  2. Ska ordet ha en eller ett framför sig? När du vet det så kan du avgöra hur det ska böjas.
  3. Följ mönstret:

en-ord

en ordförande

den ordföranden

flera ordförande

alla ordförandena

ett-ord

ett antagande

det antagandet

flera antaganden

alla antagandena

Inget stort brott – men vem vill irritera andra?

Fel ändelse på ett ord innebär ofta inte några problem för begripligheten. Läsarna fattar ändå. Men de hakar säkert upp sig i läsningen och tappar fokus. De börjar kanske tänka mer på ordens form än på innehållet i texten. I värsta fall tappar de förtroendet för dig som skribent.

Lägg lite tid på att se till att din text är korrekt. Då kan läsarna koncentrera sig på innehållet. Det är en god ansvars­fördelning.

Karin Dellby, din personliga språkrådgivare