Bank- och försäkringsvärlden behöver ett tydligare språk

För snart 10 år sedan konstaterade Finansinspektionen (FI) och Konsumentverket att finansbranschens avtalsvillkor var för svåra att förstå för kunderna. Företagen behövde formulera om villkoren. Vad bra, då har väl alla finansbolag tagit till sig av rapporten och skriver nu tydliga, överskådliga och begripliga villkor där kunden ser precis vad som förväntas? Nej, tyvärr hade den inte så stor kraft. Under våra uppdrag i finansvärlden sedan rapporten har vi inte märkt av någon bred medvetenhet om vikten av tydliga avtal. Finansspråket har alltså väntat alldeles för länge på att bli tydligare.

Dåliga texter kostar mycket pengar

Det är inte bara FI och Konsumentverket som tycker att det är viktigt med ett tydligt finansspråk. Din egen kalender borde hålla med dig. Du har säkert varit med om att lägga mycket tid på att bena ut innehållet i en viktig text. Du behöver inte undra hur mycket, för Riksdagsförvaltningen räknade på det 2012. Om deras 650 anställda måste avsätta tre minuter extra om dagen för att läsa texter som är otydliga blir det runt 7 500 timmar om året. Vilket motsvarar 2,4 miljoner kronor om varje timme kostar 328 kronor. Och det gäller alltså bara tre minuter – i praktiken lågt räknat, enligt arbetsgruppen som räknade på det. Tänk vilken tjänst du gör din läsare om du är tydlig och begriplig redan från början. Och tänk vilka besparingar det skulle innebära.

Begriplighet och exakthet är vänner

Tid och pengar må vara en sak – men hur blir det med exaktheten? Många anser att det traditionella juridiska språket måste få ha företräde eftersom det är viktigt att uttrycka sig exakt i villkorstexter. Denna åsikt är förståelig, men obefogad. Det är fullt möjligt att uttrycka sig exakt OCH begripligt. Juridisk text blir faktiskt ofta mer exakt när den är begriplig. Den juridiska stilen döljer nämligen ofta vem som har ansvaret för vad, och ord som erhålles och utgår kan vara svårbegripliga för gemene man. Det är också viktigt att komma ihåg att en lag inte blir mindre giltig bara för att du förklarar för dina kunder vad som står i den på ett språk som kunderna begriper, eller tar bort ålderdomliga ord och krånglig meningsbyggnad. Tvärtom så gör du kunderna en tjänst. Om de snabbt och lätt kan förstå vad reglerna kräver av dem, då är det större chans att de gör rätt. Kunderna blir mer nöjda och rekommenderar dig till någon annan.

Visa kunderna att du litar på dem

En annan aspekt är att kunder i finanssektorn lämnar över ett oerhört stort förtroende till banker och försäkringsbolag. Här, håll ordning på alla mina sparpengar! Försäkra mitt hem! Försäkra mitt barn! Dessa kunder ger ett otroligt stort förtroende till företagen. Då är det nonchalant, rent av vårdslöst, att inte ta det förtroendet på största allvar. Det är först när ni kommunicerar på lika premisser som du visar kunden lika mycket förtroende tillbaka. Att kunden har möjlighet att förstå avtalet visar att du litar på kunden. Företag med tydliga villkor har nöjdare och gladare kunder.

För i grund och botten handlar det om kunderna. De vill faktiskt göra affärer med företag som de förstår och litar på.