Avstavning: några enkla regler

Låter du datorn avstava? Då kan det vara bra att känna till reglerna för avstavning så att du kan kontrollera att datorn har avstavat på rätt ställen.

Avstavar gör man för att raderna i en text ska bli ungefär lika långa och för att spara utrymme. Men eftersom en avstavning innebär ett avbrott i texten så bör man avstava med måtta. Att till varje pris få till en rak högermarginal förenklar inte för läsaren, snarare tvärtom. Speciellt texter med många långa ord kan dock behöva avstavas för att de inte ska bli svårlästa.

Avstava inte fler än två–tre rader i sträck och använd alltid bindestreck. Annars kan det bli missförstånd:

Lång
hårig
sjuk
sköterska

Sammansatta ord

Sammansatta ord avstavar man i de ord som de består av, till exempel melodi-festival, naken-chock, avund-sjuka. På så vis blir orden lätta att förstå, trots att de hamnar på olika rader i texten. Ord som stopplikt, där det egentligen finns tre stycken p på rad, ska avstavas så att alla konsonanterna syns: stopp-plikt.

Enkla ord

Ord som inte är sammansatta kallas för enkla ord. De kan avstavas enligt två principer: ordledsprincipen och enkonsonantsprincipen. Ordledsprincipen tar hänsyn till hur ordet är uppbyggt och liknar därför hur man avstavar sammansatta ord. Till exempel person-lig, land-ning, för-bereda.

Enkonsonantsprincipen är lite mer stelbent – den innebär att en konsonant ska föras till den senare stavelsen, till exempel per-son-lig, land-ning. Som du ser blir avstavningarna ofta likadana oavsett vilken princip man väljer, men ordledsprincipen är lite bussigare och hjälper läsaren att lättare avkoda ordet och förstå dess innebörd.

Avstava inte allt

Internetadresser och e-postadresser bör du inte avstava. Och om du absolut måste avstava en kanske väldigt lång adress så avstava till exempel efter @, http:// eller något annat snedstreck. Använd inte bindestreck här, för då kan läsaren uppfatta det som att bindestrecket ska vara med i adressen.